Polityka i społeczeństwo

MRiRW: Otwarcie chińskiego rynku dla polskiej żywności – krok naprzód

Minister Robert Telus i Minister Yu Jianhua w dniu dzisiejszym spotkali się, aby omówić ważne postępy w procedurach dotyczących otwarcia rynku chińskiego dla polskich produktów żywnościowych. Dokumenty dwustronne zostały podpisane, a Ryszard Bartosik był obecny jako sekretarz stanu.

W trakcie spotkania Minister Robert Telus i Minister Yu Jianhua omówili kroki, które wprowadzą nowe ułatwienia w procedurach wprowadzania polskiej żywności na rynek chiński. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest optymistyczne co do przyszłości współpracy pomiędzy Polską i Chińską Republiką Ludową.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus spotkał się dziś w siedzibie resortu z delegacją Generalnej Administracji Celnej ChRL (GACC) na czele z ministrem Yu Jianhua. To pierwszy od 2018 roku kontakt z szefem polskiego resortu rolnictwa i GACC, instytucją kontrolującą wprowadzenie importowanej żywności na chiński rynek.

Polska jest zdeterminowana, aby zapewnić dostęp dla swoich produktów rolno-spożywczych do chińskiego rynku, w celu wyrównania wymiany handlowej pomiędzy oboma krajami.

Minister Telus podkreślił, że zaproponowane działania mają na celu wzmocnienie wzajemnych relacji handlowych między Polską a Chinami.

„Jesteśmy zadowoleni z umożliwienia importu polskiej wołowiny do Chin i wierzymy, że współpraca w tej dziedzinie będzie procentować i przynosić obopólne korzyści. Przygotowujemy się do wysyłki mięsa wołowego z Polski do Chin w zgodzie z wszystkimi procedurami” – powiedział szef polskiego resortu rolnictwa.

Minister Telus wyraził również chęć wznowienia eksportu mięsa drobiowego i wieprzowego, zgodnie z procedurami regionalizacji Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt.

Polska chce powrócić do czasów, kiedy wieprzowina i mięso drobiowe stanowiły znaczący udział w polskim eksporcie rolno-spożywczym do Chin – wyjaśnił minister rolnictwa.

Minister Telus zapewnił również, że jest gotowy do efektywnej współpracy, aby jak najszybciej zakończyć wszelkie uzgodnienia dotyczące dostępu do produktów rybołówstwa, fasoli i miodu.

Ponadto wyraził zainteresowanie eksportem do Chin przetworzonych termicznie produktów wieprzowych i drobiowych.

Chiny są zainteresowane wzmocnieniem współpracy handlowej z Polską. Minister Yu zadeklarował także otwarcie ChRL na wysokiej jakości produkty rolno-spożywcze z Polski. W szczególności została uznana konieczność sprawnego zakończenia procedury dostępowej dla wołowiny.

Ponadto, strona chińska poparła pomysł wzmocnienia współpracy w dziedzinie rolnictwa, aby zwiększyć współdziałanie w zakresie produkcji i dystrybucji żywności, a także zapewnić dostęp do bezpiecznych i zdrowych produktów żywnościowych.

Spotkanie stron zakończyło się podpisaniem dwustronnych porozumień dotyczących wywozu polskich produktów na rynek chiński. Zawarte zostały: protokół w sprawie mięsa wołowego, memorandum o zapobieganiu i zwalczaniu BSE, a także protokoły regulujące eksport owoców borówki i karm dla zwierząt domowych.

Zgodnie z podpisanymi dokumentami, Polska będzie miała okazję rozszerzać eksport swoich produktów na rynek chiński. Przepisy w nich zawarte zapewnią bezpieczeństwo w obrocie handlowym i powinny pozytywnie wpłynąć na obopólne relacje handlowe.

Podpisanie protokołów stanowi ważny krok w kierunku otwarcia rynku ChRL, zapewniając przedsiębiorcom dostęp do rynku tego państwa.

Polscy producenci rolno-spożywczy cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem Chin, w szczególności w zakresie mleka i produktów mlecznych. W 2022 r. nasz eksport do tego kraju wyniósł 188,6 mln euro i ciągle rośnie.

Handel z Chinami jest wyjątkowo opłacalny, jednak wymaga od wystawców spełnienia określonych warunków jakościowych. Dlatego też współpraca z polskimi firmami, które zapewniają produkty najwyższej jakości, jest szczególnie cenna.

Serwis PAP zapewnia, że komunikaty publikowane są bez żadnych modyfikacji treści, zgodnie z przekazem nadawcy. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść, zgodnie z przepisami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM