Zdrowie i styl życia

Zapewnienie bezpłatnych leków dla seniorów: korzyści i wyzwania

Głośne obietnice polityków dotyczące programu bezpłatnych leków dla seniorów wzbudziły w społeczeństwie duże oczekiwania. Prezes Jarosław Kaczyński zaproponował, aby kryterium wiekowe zostało obniżone do 65. roku życia, a premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że ustawa ma zostać przyjęta przez rząd najpóźniej do końca czerwca. Niestety, do tej pory nie ma żadnych informacji na temat dyskusji dotyczącej tego tematu podczas posiedzeń Rady Ministrów, co wywołuje niepokój wśród pacjentów.

W programie „Leki 75+” refundowanych jest aktualnie 2 046 leków (stan na 1 maja 2023). Ogółem leków dostępnych w systemie refundacyjnym jest nieco ponad 4 100. Rząd planuje zapewnienie seniorom darmowej, aktualizowanej co dwa miesiące, pełnej listy refundowanych leków. Podobnie ma wyglądać lista darmowych leków dla dzieci, już dostosowanych do ich potrzeb.

„Takie deklaracje bardzo nas cieszą, ale czekamy na ich realizację. Dla nas najważniejszą sprawą jest jednak to, aby dostęp do leków miały zarówno osoby w wieku 65 + jak i dzieci oraz młodzież. W kwestie związane z refundacją się nie angażujemy. Wychodzimy natomiast z założenia, że resort dotrzyma obietnicy przede wszystkim, jeśli chodzi o założenia demograficzne” – podkreśla Magdalena Osińska-Kurzywilk, prezes zarządu Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”.

Pierwszym etapem zmian w tym zakresie będzie obniżenie wieku senioralnego do 55. roku życia. Oznacza to, że osoby, które ukończyły 55 lat będą uprawnione do bezpłatnych leków i usług medycznych. Minister Zdrowia potwierdził, że rozwiązania te będą wdrażane w ciągu najbliższych miesięcy. Minister zaznaczył też, że wiek senioralny będzie sukcesywnie obniżany, co umożliwi dostęp do bezpłatnych leków i usług medycznych dla jeszcze większej liczby osób.

Minister Zdrowia wyjaśnił, że obniżenie wieku senioralnego do 55 lat będzie pierwszym krokiem do dostępu do bezpłatnych leków i usług medycznych dla jeszcze szerszej grupy osób. Minister podkreślił, że program obejmie osoby w różnym wieku, od 55 do 60 lat, a nawet więcej, w zależności od regionu. Oznacza to, że prawo do bezpłatnych leków i usług medycznych będą miały osoby w różnym wieku, w zależności od części kraju, w której mieszkają.

Minister Zdrowia wyjaśnił, że obniżenie wieku senioralnego do 55 lat będzie początkiem dostępu do bezpłatnych leków i usług medycznych dla szerokiego grona osób. Minister podkreślił, że program obejmie osoby w różnym wieku, od 55 do 60 lat, a nawet więcej, w zależności od regionu. To oznacza, że prawo do bezpłatnych leków i usług medycznych będą miały osoby w różnym wieku, w zależności od miejsca zamieszkania.

Minister Zdrowia zauważył, że przepisy umożliwiające dostęp do bezpłatnych leków i usług medycznych będą dostosowane do potrzeb różnych grup wiekowych. Dla wielu osób to ogromna korzyść, ponieważ stanowi to zmniejszenie obciążenia finansowego związanego z leczeniem. Przepisy te mają mieć zastosowanie od czerwca, co z pewnością będzie miało pozytywny wpływ na ogólną jakość życia osób starszych.

„Dziś seniorów powyżej 75. roku życia jest w Polsce 2,7 mln. Grupa osób w przedziale wieku 65-75 lat to 7,6 mln, a dzieci i młodzieży do 18. roku 6,7 mln. To oznacza, że grupa beneficjentów darmowych leków to ponad 14 mln. W sumie będzie ich 17 mln. To połowa społeczeństwa” – mówi Jarosław Frąckowiak, prezes firmy analitycznej PEX PharmaSequence.

Kwestia kosztów jest szczególnie istotna w kontekście darmowych leków dla seniorów. Od 2016 roku Ministerstwo Zdrowia wydało ponad 4,5 mld złotych na ten cel, dzięki czemu blisko 3,8 mln osób skorzystało z tego świadczenia. Eksperci szacują, że jeśli program zostanie rozszerzony, to wymagać to będzie dodatkowych 1,5 mld złotych.

„Koszty są niedoszacowane a to przecież kluczowe zagadnienie programu. Liczba beneficjentów, o której mówimy może je wygenerować na bardzo wysokim poziomie. Z drugiej strony stoimy na stanowisku, że należy podjąć wszelkie możliwe działania na rzecz poprawy sytuacji seniorów, zarówno w ujęciu społecznym jak i ekonomicznym, a więc tak oszacować koszty, by nikogo nie pomijać” – zaznacza Michał Szewczyk, dyrektor ds. komunikacji Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”.

Aby zabezpieczyć finansowanie programu bezpłatnych leków, wprowadzony zostanie system finansowania z udziałem podmiotów leczniczych, który będzie dodatkowym źródłem środków na realizację tego programu. Pozwoli to na zabezpieczenie finansowania programu bezpłatnych leków bez konieczności ograniczania wydatków na inne ważne świadczenia medyczne.

Podmioty lecznicze, które zdecydują się wziąć udział w programie, będą wpłacać odpowiednie kwoty na specjalne konta powołane przez Ministerstwo Zdrowia. Środki zgromadzone na tym koncie będą przeznaczone na finansowanie programu bezpłatnych leków. W związku z tym, nie będzie konieczności rezygnowania z innych ważnych świadczeń zdrowotnych.

System finansowania programu bezpłatnych leków z udziałem podmiotów leczniczych pozwoli na zapewnienie finansowania bez nadmiernych obciążeń budżetu państwa, co w konsekwencji pozwoli skuteczniej zapewnić ochronę zdrowia obywatelom Polski.

„Nie może być tak, że finansowanie programu bezpłatnych leków odbędzie się na przykład kosztem ograniczenia dostępu do innych świadczeń pacjentom, zwłaszcza seniorom. Rządzący chętnie opowiadają w mediach o pomyśle obniżenia granicy wieku osobom uprawnionym do bezpłatnych leków, ale nie idą za tym żadne działania. Projekt miał być dyskutowany na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 9 czerwca. Nie był. Na kolejnym posiedzeniu również. Nie wiemy, co się dzieje, ale budzi w nas to zrozumiały niepokój. Nie chcielibyśmy, by problemy polskich seniorów były jedynie >>kiełbasą wyborczą<<. Pustych deklaracji mieliśmy aż nadto. Czas na konkrety” – podkreśla Magdalena Osińska-Kurzywilk.

Statystyki dotyczące seniorów wskazują, że ok. 80 proc. ludzi starszych w Polsce odmawia wykupienia recepty ze względu na konieczność zaoszczędzenia, a 95 proc. odczuwa wzrost wydatków na leki. Ponadto, według danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK, prawie 400 tys. osób w wieku 65+ lat jest zadłużonych na łączną kwotę 10,7 mld zł. Sytuacja ta jest alarmująca i media coraz częściej publikują historie osób starszych, których stan zdrowia ulega pogorszeniu z powodu braku opieki medycznej.

Aby zmniejszyć presję ekonomiczną na seniorów, Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” wystosowała apel do władz państwowych o wprowadzenie systemu wsparcia dla osób starszych. Wzywamy rząd do podjęcia działań, aby zapewnić seniorom dostęp do opieki medycznej bez obciążania ich budżetu domowego.

„Jak widać urzędnicy mają czas, seniorzy niestety nie” – kończy Magdalena Osińska-Kurzywilk i apeluje do rządzących o szybkie działania, które przyniosą realną pomoc polskim seniorom.


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM