Biznes i finanse

Odpowiedzialne Praktyki Biznesowe w Obrocie Gospodarczym – Rola Instytucji

21 czerwca 2023 roku o godzinie 10:00 miała miejsce debata, jej celem było upowszechnienie wiedzy na temat bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz wzmacnianie jego podstaw, w tym etyki, odpowiedzialności i szacunku do dobra wspólnego.

Debata miała na celu wyjaśnienie, jak ważne jest bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i w jaki sposób można je wzmacniać poprzez promowanie takich wartości, jak etyka, odpowiedzialność i troska o dobro wspólne.

Paneli dyskusyjnych dotyczących odpowiedzialności, współdziałania instytucji, etyki w biznesie i edukacji w celu zwalczania przestępczości finansowej uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, dzięki którym wymiana poglądów i doświadczeń stała się możliwa.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM