Biznes i finanse

Polska wspiera wzmocnienie polityki spójności w przyszłym budżecie UE – przykład Rumunii

Przedstawiciele władz i samorządowcy z Polski zgromadzili się w Sybinie, aby zapewnić, że polityka spójności będzie miała silne wsparcie w przyszłym budżecie Unii Europejskiej.

Uczestnicy spotkania omówili również temat rewizji unijnego budżetu na lata 2021-2027. Poruszono kwestię zwiększenia elastyczności w wydatkowaniu środków polityki spójności, aby pomóc regionom dotkniętym wojną na Ukrainie oraz wspierać zmiany w energetyce.

„Polityka spójności UE po 2027 roku powinna mieć wbudowaną elastyczność, która pozwoliłaby na programowanie dostosowane do potrzeb regionów” – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

„Dla regionów elastyczne i ukierunkowane terytorialnie podejście w polityce spójności pozwala skuteczniej odpowiadać na lokalne potrzeby wiążące się z odmiennymi wyzwaniami zależnymi od poziomu rozwoju, dynamiki gospodarczej, statusu demograficznego czy gęstości zaludnienia” – przekonywała.

„Odbudowa gospodarcza i sprawiedliwa transformacja są procesami długotrwałymi, a rzeczywistość społeczno-gospodarcza może zmienić się bardzo szybko. Dlatego polityka spójności powinna charakteryzować się większą elastycznością, zarówno na etapie programowania, jak i na późniejszych etapach, kiedy może pojawiać się potrzeba jej dostosowania do zmieniających się okoliczności” – dodała wiceminister.

„Jest jeszcze poziom makroregionalny, który będzie musiał być wspierany w polityce spójności UE, aby uczynić nasze regiony i społeczności bardziej odpornymi i z silniejszymi powiązaniami infrastrukturalnymi, które są podstawą rozwoju” – zauważył marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Komitecie Regionów.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM