Biznes i finanse

Cyberbezpieczeństwo w internecie: postawy internautów według raportu Banku Pekao S.A

Bezpieczeństwo w Internecie to istotny aspekt codziennego życia, o czym świadczy najnowszy raport Banku Pekao S.A., w którym zadeklarowało to 82% dorosłych Polaków. W związku z tym Bank udostępnił specjalny test, który pozwala określić, jakim typem internauty jesteśmy i jakie działania podjąć, aby w pełni bezpiecznie korzystać z Internetu. Najlepszym sposobem na uniknięcie zagrożeń w sieci jest zachowanie rozwagi i czujności.

Czy jesteśmy w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni? Jakie postawy i strategie stosujemy, aby to osiągnąć? Raport Banku Pekao pt. „Czy czujesz się bezpiecznie w Internecie” zawiera wnioski z rozmów z Internautami oraz wyniki badań ankietowych wśród dorosłych Polaków, które pomagają nam zrozumieć zagrożenia cyberbezpieczeństwa i sposoby ochrony przed nimi.

Cyberprzestępstwa dotykają coraz większą ilość Polaków. Według badań 13 mln osób doświadczyło co najmniej jednego z nich w ciągu ostatniego roku. Najpopularniejszymi formami były infekcja urządzenia, utrata pieniędzy z rachunku bankowego oraz wykorzystywanie danych osobowych do podszywania się pod znajomych. Pomimo tego, że 47% ankietowanych wie, jak postępować w takich przypadkach, to tylko co trzeci zgłasza cyberprzestępstwo w odpowiednich instytucjach.

Wyniki badania pokazują, że ludzie są świadomi zagrożeń cyberataków, jednak ich wiedza na ten temat jest niepełna. Tylko 36% respondentów ocenia swoją wiedzę jako zdecydowanie dużą lub dużą. Z drugiej strony, więcej niż połowa uczestników (53%) jest otwarta na uczenie się więcej na ten temat. Ponadto, 55% uczestników uważa, że banki powinny prowadzić edukację na temat zagrożeń w sieci.

„W dzisiejszym świecie kwestie związane z bezpieczeństwem w przestrzeni internetowej stają się coraz bardziej istotne. Przygotowany przez nas raport pokazuje, że niezwykle ważne jest zrozumienie zagrożeń, z jakimi możemy zetknąć się w sieci. Bank Pekao poprzez swoje działania aktywnie i regularnie angażuje się w edukację swoich klientów i stara się zwiększać ich świadomość w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. W procesie kształcenia banki i instytucje finansowe powinny odgrywać szczególną rolę” – powiedział Piotr Zborowski, wiceprezes Banku Pekao S.A.

Raport Pekao pokazuje, że zdecydowana większość respondentów uważa, że dbanie o bezpieczeństwo w sieci jest ważniejsze niż instalowanie najnowszych technologii zabezpieczających. Aby chronić się przed oszustwami i atakami z sieci, internauci zazwyczaj idą na całość i stosują wszelkie możliwe zabezpieczenia. Najczęściej wykorzystywanym sposobem jest ostrożność. Na przykład, prawie połowa badanych nie otwiera linków lub załączników pochodzących z nieznanych źródeł, 42% używa programów antywirusowych, a 40% unika publicznych sieci WIFI. Ponadto, 38% respondentów stosuje hasła/PIN-y do kont lub urządzeń, a 36% zwraca uwagę na to, co publikują w sieci.

„Internet to wygoda, efektywność, praktycznie nieograniczone możliwości dla działań zarówno prywatnych, jak i zawodowych. Jednak każda taka nasza aktywność musi opierać się na fundamentach bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni. W Internecie należy działać rozsądnie, stosując zasadę ograniczonego zaufania. Bez zastosowania podstawowych reguł, ryzykujemy bezpieczeństwo naszych danych, naszą prywatność i nasze pieniądze” – mówi dr Joanna Świątkowska, ekspertka ds. cyberbezpieczeństwa, Chief Operating Officer w European Cyber Security Organisation (ECSO).

Polacy coraz częściej korzystają z Internetu, co wiąże się z koniecznością wprowadzenia nowych procedur zabezpieczeń. Raport Banku Pekao S.A. skupia się na analizie zachowań Polaków w sieci. Badanie wykazało, że istnieją cztery główne typy internautów – minimaliści (30%), zaradni (28%), pragmatycy (27%) i ryzykanci (15%). Każda grupa różni się w swoim podejściu do bezpieczeństwa i zabezpieczeń wykorzystywanych podczas przeglądania sieci i używania urządzeń elektronicznych.

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom Internetu, Bank Pekao S.A. opracował narzędzie ułatwiające identyfikację typów internautów. Wyniki badania oparte są na danych dotyczących czterech głównych grup: minimaliści (30%), zaradni (28%), pragmatycy (27%) i ryzykanci (15%). Każda z tych grup ma odmienne podejście do bezpieczeństwa i wiedzy na temat zagrożeń, a także inaczej wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne.

Autorzy raportu dowodzą, że większość z nas jest świadoma istniejących zagrożeń, choć różnimy się w ich postrzeganiu oraz reakcjach na nie. Najbardziej narażeni na cyberatak są Ryzykanci – aż 78% z nich przyznaje, że było celem cyberprzestępstw. Natomiast Pragmatycy doświadczają ich zdecydowanie rzadziej (45%). Wpływ na to ma sposób, w jaki obie grupy zachowują się w Internecie. Pragmatycy spędzają w nim najmniej czasu i dbają o swoje bezpieczeństwo, co upodabnia ich do grupy Zaradnych. Z kolei Minimaliści spędzają w sieci średnio 6 godzin dziennie i czują się tam swobodnie, choć często odczuwają zagubienie. Więcej na temat charakterystyki poszczególnych grup można znaleźć w RAPORCIE.

Odpowiedz na kilka pytań w naszym teście i poznaj swój profil użytkownika internetu. Otrzymasz wskazówki, jak bezpiecznie korzystać z tego medium oraz odkryjesz, na co zwrócić szczególną uwagę – Wejdź tutaj i przejdź test.

Bank Pekao S.A. jest jedną z najstarszych i największych instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Założony w 1929 roku, Bank Pekao S.A. posiada obecnie 293 miliardy złotych aktywów i jest drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce. Posiada on również drugą co do wielkości sieć oddziałów, która obsługuje ponad 6,4 miliona klientów. Bank Pekao S.A. jest wiodącym bankiem korporacyjnym w Polsce, zajmującym się private bankingiem, zarządzaniem aktywami i działalnością maklerską.

Bank Pekao S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych i międzynarodowych indeksach, włączając w to WIG 20, WIG, MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed. Co więcej, Bank Pekao S.A. jest jednym z najbardziej dywidendowych podmiotów giełdowych w Polsce, wypłacając w ciągu ostatnich dziesięciu lat łącznie 20 miliardów złotych. Ten wiodący bank w Europie Środkowo-Wschodniej wykazuje również najniższe koszty ryzyka, silne wskaźniki kapitałowe i odporność na warunki makroekonomiczne, co zostało potwierdzone przez drugie miejsce wśród 50 najbardziej odpornych banków w Europie po wykonaniu testów warunków skrajnych przez Europejski Bank Centralny.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM