Biznes i finanse

Kontrola rodzicielska w sieci: Jak 49 procent rodziców stara się chronić swoje dzieci w Internecie

Pomimo wysiłków rodziców w zakresie edukacji dzieci w zakresie cyberbezpieczeństwa, badanie przeprowadzone przez polską platformę do wideokonferencji wykazało, że jedynie 48 proc. rodziców deklaruje, że za każdym razem dba o bezpieczeństwo online swoich dzieci. 71 proc. rodziców przeprowadza edukację swoich podopiecznych, a 49 proc. śledzi ich aktywność w sieci. Pomimo to, 54 proc. badanych uważa, że dzieci są odpowiednio uświadomione w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Dbając o prywatność naszych dzieci w sieci, badania wykazują, że 43 proc. rodziców zawsze to robi, 48 proc. robi to czasami, 7 proc. nie wie jak to zrobić, a 1 proc. nie czuje potrzeby, aby to robić. Chociaż jest to ważna kwestia, dla wielu rodziców wciąż wydaje się być niedostrzegana.

Ponadto, w celu zachęcenia dzieci do bezpiecznego korzystania z Internetu, rodzice mogą stosować takie metody jak edukacja na temat zasad obowiązujących w sieci lub stosowanie zasad korzystania z aplikacji społecznościowych. Rodzice powinni także nadzorować czas online dziecka i ustalić jego granice. W końcu, rodzice powinni uczulić dzieci na dobre praktyki w Internecie, takie jak niepublikowanie swoich danych osobowych lub informacji o dziecku na forach internetowych.

„Dla dzieci świat wirtualny to naturalny element ich rzeczywistości, w którym się wychowują, a rolą rodziców jest pokazać im, jak korzystać mądrze z Internetu i dbać o ich bezpieczeństwo w świecie online. Jako ClickMeeting przykładamy do tego ogromną uwagę, by każdy z naszych użytkowników, nawet ten najmłodszy był chroniony” – komentuje Martyna Grzegorczyk z ClickMeeting.

Ponad połowa rodziców zadeklarowała, że uważa, że ich dzieci są świadome zagrożeń w sieci. Większość rodziców uznała, że oni sami są odpowiedzialni za uświadamianie dzieci w kwestii cyberbezpieczeństwa, a także uważa, że szkoła powinna odgrywać ważną rolę w edukacji na temat bezpieczeństwa w internecie. Niewielka część respondentów przypisała rówieśnikom rolę w uświadamianiu dzieci w kwestii cyberbezpieczeństwa.

Badanie wykazało, że rodzice są świadomi wagi edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa i przyjmują odpowiedzialność za uświadamianie dzieci w tej kwestii. Większość osób uważa jednak, że szkoła może mieć znaczący wpływ na uświadamianie dzieci w kwestii bezpieczeństwa w internecie.

Metodologia badania polegała na wybraniu próby reprezentatywnej osób w wieku 18-64 lata, mieszkających w Polsce. Przedmiotem badań były osoby w wieku 18-34 lata (21 proc.), 35-54 lata (74 proc.) oraz powyżej 55 roku życia (5 proc.), które zamieszkują miejscowości do 5 tys. mieszkańców (25 proc.), od 5 do 20 tys. mieszkańców (16 proc.), od 20 do 100 tys. mieszkańców (30 proc.), od 100 do 500 tys. mieszkańców (19 proc.) oraz powyżej 500 tys. mieszkańców (10 proc.). Badanie zostało przeprowadzone na grupie liczącej 607 osób, z czego 63 proc. stanowiły kobiety, a 37 proc. mężczyźni.

ClickMeeting to wyjątkowa platforma umożliwiająca zarządzanie spotkaniami i seminarium online, bez względu na to, gdzie jesteś. Wystarczy mieć dostęp do Internetu, by móc korzystać z wszystkich funkcji programu. Co więcej, platforma jest dostępna w 8 wersjach językowych, co czyni ją przystępną dla użytkowników z całego świata. ClickMeeting został stworzony z myślą o zapewnieniu wsparcia dla Twoich spotkań, szkoleń i konferencji online.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM