Nauka i technologie

Kontrolowanie dzieci w sieci: jak wspierać bezpieczeństwo online – dane ClickMeeting

Pomimo tego, że 54 proc. rodziców uważa, że ich dzieci są odpowiednio uświadomione w zakresie cyberbezpieczeństwa, jedynie 48 proc. deklaruje, że dba o bezpieczeństwo online swoich dzieci. Większość rodziców, zamiast bezpośrednio monitorować ich działania w sieci, edukuje dzieci w zakresie cyberbezpieczeństwa (71 proc.). Aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo online, rodzice powinni stosować połączenie edukacji i śledzenia ich online działań.

Chociaż wielu rodziców zdaje sobie sprawę z zagrożeń związanych z ochroną prywatności w sieci, tylko 43 proc. z nich deklaruje, że zawsze o to dba, a 48 proc. przyznaje, że starają się, choć nie zawsze im to wychodzi. Niestety, 7 proc. rodziców, którzy wzięli udział w ankiecie, nie wiedziało, jak chronić dzieci przed niebezpieczeństwami w Internecie, a 1 proc. uznało, że ta kwestia jest dla nich bez znaczenia.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w Internecie to ważny aspekt wychowania. Rodzice powinni wykazać się czujnością i uświadamiać dzieci w zakresie cyberprzestępczości. Ważnym elementem tego działania jest ograniczanie dostępu dziecka do sieci oraz zakazanie publikowania w sieci własnych zdjęć i filmów. Instalacja programów antywirusowych i programów do kontroli rodzicielskiej na urządzeniach z których korzysta dziecko, a także śledzenie jego aktywności w sieci to kolejne działania, które powinni podjąć rodzice.

„Dla dzieci świat wirtualny to naturalny element ich rzeczywistości, w którym się wychowują, a rolą rodziców jest pokazać im, jak korzystać mądrze z Internetu i dbać o ich bezpieczeństwo w świecie online. Jako ClickMeeting przykładamy do tego ogromną uwagę, by każdy z naszych użytkowników, nawet ten najmłodszy był chroniony” – komentuje Martyna Grzegorczyk z ClickMeeting.

Niemal połowa rodziców uważa, że ich dzieci są świadome zagrożeń w sieci. 54 proc. z nich miało taką opinię, podczas gdy 36 proc. odpowiedziało, że ich dzieci nie są wystarczająco świadome zagrożeń. 11 proc. respondentów nie miało zdania na ten temat.

Większość rodziców uważa, że to oni są odpowiedzialni za edukację w zakresie cyberbezpieczeństwa – 91 proc. z nich wskazało na rodziców jako głównych nauczycieli w tym zakresie. 74 proc. z nich wskazało na szkołę jako środowisko, w którym dzieci uczą się na temat bezpieczeństwa w Internecie, a 14 proc. wybrało rówieśników jako głównych dostarczycieli informacji.

Metodologia badania opierała się na wywiadach telefonicznych, przeprowadzonych wśród 5 tys. osób, wśród których znalazły się osoby zamieszkujące różne wielkości miast. Grupa respondentów składała się z osób w wieku 18-34 lata (19 proc.), 35-54 lata (76 proc.) oraz powyżej 55 roku życia (5 proc.), z czego 65 proc. stanowiły kobiety, a 35 proc. mężczyźni.

ClickMeeting to innowacyjna i wielojęzyczna platforma do webinarów, która umożliwia komunikację i naukę na całym świecie. Za jej pomocą możesz korzystać z funkcjonalności narzędzia niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz i bez konieczności instalacji czegokolwiek na swoim urządzeniu. Firma działa od 2011 roku i oferuje usługi w 8 językach, dzięki czemu z jej dobrodziejstw może skorzystać jak największa liczba osób.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM