Biznes i finanse

Bank Pekao S.A. wspiera rozwój szerokopasmowego Internetu w Polsce: Konsorcjum Banków Finansujących Polski Światłowód Otwarty

Bank Pekao S.A. bierze udział w konsorcjum, które udzieliło 5,1 mld złotych finansowania Polskiemu Światłowodowi Otwartemu sp. z o.o. Jako główny organizator transakcji (MLA), Bank udzielił kredytu w wysokości 400 mln zł.

Modernizacja i przekształcenie istniejącej sieci internetowej w sieć światłowodową oraz inwestycje typu greenfield mają na celu zapewnienie dostępu do szybkiego i wydajnego internetu dla ponad 6 milionów gospodarstw domowych w Polsce. Projekt będzie dostępny dla wszystkich operatorów telekomunikacyjnych na zasadzie otwartej, hurtowej i niedyskryminacyjnej, w celu zapewnienia równego dostępu do usług sieci światłowodowej.

„Cieszy nas fakt, że wraz z innymi bankami możemy przyczynić się do rozwoju sieci światłowodowej w naszym kraju, która jest fundamentem nowoczesnej gospodarki cyfrowej. Jej rozwój umożliwia firmom osiąganie większej efektywności i konkurencyjności na globalnym rynku, a w sferze społecznej – rozwój społeczeństwa informatycznego” – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Grupa siedmiu krajowych i europejskich banków zapewniła finansowanie dłużne w wysokości 5,1 mld zł. Aby skorzystać z tego finansowania, 1,4 mld zł zostało ulokowanych w trzech polskich bankach, w tym w Banku Pekao S.A.

Grupa siedmiu banków zapewniła finansowanie dłużne w wysokości 5,1 mld zł. Z tego finansowania, 1,4 mld zł zostało ulokowane w trzech polskich instytucjach finansowych, w tym w Banku Pekao S.A.

Polski Światłowód Otwarty to wspólna inicjatywa Grupy Play – lidera na rynku usług mobilnych, internetu stacjonarnego i telewizji cyfrowej w Polsce oraz InfraVia, międzynarodowego funduszu inwestycyjnego skupiającego się na infrastrukturze i technologii.

Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. jako jeden z największych graczy na rynku finansowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Do dziś pozostaje drugim co do wielkości bankiem uniwersalnym w Polsce. Pekao posiada sieć oddziałów, która zapewnia usługi dla ponad 6,4 mln klientów. Jako jeden z wiodących banków korporacyjnych w Polsce, bank obsługuje co drugą korporację w kraju. Oferta w zakresie usług obejmuje szeroki zakres usług takich jak private banking, zarządzanie aktywami i działalność maklerska. Bank Pekao jest znany z najniższych kosztów ryzyka, wysokich wskaźników kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne. W 1998 r. Pekao zostało wprowadzone na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w licznych indeksach, w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed. Ostatnie 10 lat upłynęło pod znakiem wypłaty 20 mld zł dywidendy, co czyni Pekao jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM