Polityka i społeczeństwo

Unijne wsparcie dla rozwoju edukacji przedszkolnej w Podkarpackiem

Konkurs o dofinansowanie projektów związanych z tworzeniem nowych miejsc przedszkolnych i dostosowywaniem istniejącej bazy dla przedszkolaków w woj. podkarpackim jest jedną z najbardziej oczekiwanych inicjatyw w Polsce. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z puli 50 mln zł i złożyć wniosek jeszcze do 21 lipca br.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wystąpił w roli Instytucji Pośredniczącej w Programie Regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, ogłaszając nabór wniosków na Działanie 7.11 Edukacja przedszkolna.

Inwestycje w wybranych obszarach mogą być dofinansowane nawet do 90 procent, a beneficjentami mogą być m.in. uczelnie i placówki edukacyjne, organizacje społeczne, związki religijne, partnerstwa, firmy oraz inicjatywy publiczne i służby publiczne.

Unia Europejska będzie wspierać projekty, które mają na celu zwiększenie dostępności usług przedszkolnych w obszarach, w których potrzeby są największe. Środki będą wykorzystywane do wydłużenia godzin pracy placówek przedszkolnych, rozszerzenia oferty o dodatkowe zajęcia oraz na rozwój umiejętności i kompetencji dzieci.

Ponadto wnioski o dofinansowanie mogą być składane w formie papierowej, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Konkursu, w siedzibie organizatora, w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Nowa wersja

Aby ubiegać się o dofinansowanie projektu, składaj wnioski w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) – dostępnego pod adresem: https://sowa2021.efs.gov.pl. Alternatywnie, wnioski można składać w formie papierowej w siedzibie organizatora, do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Dokładne zasady składania wniosków określa Regulamin Konkursu dostępny na stronie internetowej.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM