Biznes i finanse

Ostrzeżenie producenta: Uważaj na nieprzewidziane skutki nowego rozporządzenia dotyczącego F-gazów

Firma Honeywell wskazuje, że niektóre z propozycji zawartych w propozycji rewizji rozporządzenia wiążą się z zagrożeniami dla dalszego stosowania niskoemisyjnych hydrofluoroolefin (HFO) w europejskich domach i przedsiębiorstwach, w tym w pompach ciepła, klimatyzatorach i innych powszechnie używanych urządzeniach.

Jeśli chodzi o plan REPowerEU, konieczność szybkiego wdrożenia pomp ciepła w całej Europie wiąże się z wieloma ryzykami.

Według firmy, przyjęcie tego planu może oznaczać wzrost kosztów dla europejskiego sektora supermarketów o 10-30 miliardów euro rocznie.

Producent zaznacza, że propozycja ta powinna skupiać się na wykorzystaniu alternatywnych chemikaliów przemysłowych, a nie F-gazów, które są bezpieczne, energooszczędne i mają niską emisję gazów cieplarnianych.

Honeywell apeluje o rozwagę w odniesieniu do planowanych zmian w unijnych przepisach dotyczących F-gazów, które będą omawiane w następnych tygodniach. Wielu mówi o całkowitym wycofaniu lub zakazie wszystkich F-gazów, nawet tych o niskim współczynniku GWP, takich jak hydrofluoroolefiny (HFO), które są szeroko stosowane w pompach ciepła, klimatyzatorach i piankach stosowanych w budownictwie i renowacji. W innych krajach, takich jak Niemcy, ustawa dotycząca energetyki budynków może umożliwić wycofanie F-gazów z pomp ciepła, co ma na celu zmniejszenie emisji CO2 i osiągnięcie celu instalacji 500 000 pomp ciepła rocznie od 2024 roku. Dlatego Honeywell apeluje o konieczność rozważenia wszystkich skutków takich działań.

Pompy ciepła są istotnym elementem strategii REPowerEU Unii Europejskiej, który wzywa do zainstalowania 60 milionów pomp ciepła w państwach członkowskich do 2030 roku. HFO jest bezpiecznym, wydajnym i energooszczędnym produktem, który jest konieczny do zrealizowania zamierzonego celu. Ponadto HFO jest używane w urządzeniach, które mają istotne znaczenie dla społeczeństwa w wielu dziedzinach poza pompami ciepła. Można je spotkać w systemach ogrzewania i chłodzenia budynków, inhalatorach z odmierzaną dawką i wielu innych miejscach. Właśnie dzięki HFO istnieją niezawodne i skuteczne rozwiązania.

Ograniczenia dotyczące wszystkich F-gazów wprowadzone w życie byłyby dla konsumentów i przedsiębiorstw w całej Europie niezwykle kosztowne, a także zagroziłyby osiągnięciu ambitnych celów klimatycznych Unii Europejskiej. Dlatego też konieczne jest, aby Unia Europejska miała dostęp do zrównoważonego rozwiązania, jakim są HFO, które pozwolą jej na osiągnięcie celeów określonych w propozycjach Komisji dotyczących Zielonego Ładu, pakietu legislacyjnego Fit for 55 i planu REPowerEU wraz z celami klimatycznymi.

„Europa niezaprzeczalnie potrzebuje pomp ciepła, dziesiątek milionów z nich, w budynkach mieszkalnych i komercyjnych, a także w procesach przemysłowych, i muszą one zostać zainstalowane w trybie pilnym. Jest to priorytet polityczny, imperatyw społeczny i absolutna konieczność z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Technologia pomp ciepła pomoże gospodarstwom domowym i firmom osiągnąć radykalną redukcję zużycia energii. Obniży emisje i koszty ogrzewania i chłodzenia domów oraz obiektów komercyjnych, od fabryk po sklepy i hotele. Potrzebujemy wszystkich dostępnych rozwiązań, w tym HFO, aby osiągnąć ambitne cele klimatyczne Europy. Niezamierzone konsekwencje usunięcia HFO z rynku w UE lub w Niemczech byłyby daleko idące. Byłoby paradoksalne, gdybyśmy w naszym dążeniu do poprawy czystości powietrza, efektywności energetycznej i lepszej jakości życia dla wszystkich mieszkańców Europy, udaremnili te cele poprzez wyeliminowanie innowacyjnej technologii, która została stworzona właśnie po to, aby pomóc w ich osiągnięciu”.

Julien Soulet, wiceprezes i dyrektor generalny ds. produktów fluorowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, Honeywell Advanced Materials, komentuje: „HFOs są używane do wielu zróżnicowanych zastosowań, redukując emisję gazów cieplarnianych i zwiększając efektywność energetyczną bez uszczerbku dla końcowych produktów. Jesteśmy zobowiązani do dostarczania innowacyjnych rozwiązań, które pomagają w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju.”

Technologia Honeywell Solstice wykorzystuje ciekłe fluorki, aby chronić środowisko, zmniejszając potencjalne uwolnienie do atmosfery równowartości ponad 326 milionów ton metrycznych dwutlenku węgla, co odpowiada rocznej emisji dwutlenku węgla z prawie 70 milionów pojazdów osobowych napędzanych benzyną.[1]

HFO znajduje swoje zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach, w tym w pojazdach, w komercyjnych i mieszkalnych systemach klimatyzacyjnych, pompach ciepła, środkach spieniających do izolacji, propelentach aerozolowych oraz rozpuszczalnikach do roztworów czyszczących. Dodatkowo, są one poddawane ocenie pod względem ich potencjalnego zastosowania w inhalatorach z odmierzaną dawką.

Jako liderzy w dziedzinie produktów fluorowych, Honeywell Advanced Materials wspiera zrównoważony rozwój poprzez innowacyjne rozwiązania, które pomagają minimalizować wpływ na środowisko naturalne.

HFO jest szczególnie przydatne w sytuacjach, gdzie inne dostępne możliwości, takie jak propan, amoniak czy czynniki chłodnicze oparte na dwutlenku węgla (CO2), nie są wystarczająco bezpieczne, zgodne z otoczeniem lub odpowiednio kompatybilne z urządzeniami. Jedną z największych zalet HFO jest jego doskonała wydajność termiczna, wyjątkowa wytrzymałość, sztywność i długotrwała odporność na wilgoć, co ma istotne znaczenie dla utrzymania i modernizacji budynków, a bez nich inne środki nie mogą zapewnić takiego samego efektu.

Badania wykazały, że rozwiązanie oparte na HFO jest bardziej efektywne energetycznie niż alternatywne rozwiązanie (amoniak) – wykazano, że w niedawno zrealizowanej instalacji HFO wykazuje 25% wyższą efektywność.[2] Co więcej, HFO jest bezpieczniejsze niż amoniak i propan, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania dodatkowych środków bezpieczeństwa. Zastosowanie HFO w instalacjach chłodniczych może być również bardziej ekonomiczne dla producentów żywności, takich jak browary czy firmy produkujące jabłka, ponieważ wiąże się to z prostszą konstrukcją i konserwacją, co prowadzi do zmniejszenia kosztów w czasach wysokiej inflacji.

Zakaz stosowania HFO w chłodnictwie może pociągnąć za sobą wzrost kosztów energii elektrycznej w europejskim sektorze supermarketów o 10-30 miliardów euro, ponieważ alternatywne rozwiązania są mniej wydajne energetycznie i wymagają większego wysiłku od systemów, co zwiększa zużycie energii. Może to również mieć niepożądane skutki w postaci dodania do 24 milionów ton ekwiwalentu CO2 (tCO2e) emisji do środowiska – równowartość prawie 4,7 miliona samochodów napędzanych benzyną w ciągu jednego roku.[3]

Aby skutecznie walczyć z globalnymi zmianami klimatycznymi, powinniśmy oferować szeroką gamę opcji i wykorzystywać nowatorskie technologie, aby zaspokoić rosnące potrzeby – od zapewnienia odpowiedniego poziomu ciepła w domach w Berlinie po zapewnienie komfortu i uczucia przyjemności dla wczasowiczów z wykorzystaniem doskonale działającej klimatyzacji w hotelach w Barcelonie. W przeciwnym razie możemy stracić szansę na skuteczne i szybkie działanie w walce z globalnymi zmianami klimatycznymi.

Honeywell apeluje do wszystkich zaangażowanych stron o rozważenie skutków końcowych etapu procesu rewizji rozporządzenia F-gazowego w Europie. Istnieje ryzyko, że zablokowanie wykorzystania przetestowanej, bezpiecznej i efektywnej technologii, która została specjalnie opracowana w celu wspierania osiągania celów klimatycznych, może osłabić przyjęte cele.

Analizując rzeczywistą sprzedaż produktów Solstice w funtach od stycznia 2010 do grudnia 2022 roku, opracowaliśmy kalkulator równoważności gazów cieplarnianych EPA w celu przeprowadzenia konwersji.

ICS Cool Energy wprowadza na rynek innowacyjną linię do butelkowania piwa, wyposażoną w wysokowydajne chłodzenie procesowe. Zapoznaj się z szczegółami na naszej stronie internetowej: https://www.icscoolenergy.com/new-beer-bottling-line-with-high-capacity-process-cooling/ 


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM