Polityka i społeczeństwo

33 nowe szanse dla lubelszczyzny dzięki dofinansowaniom z UE – relacja marszałka lubelskiego

Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego, poinformował PAP, że do 2 kwietnia 2024 r. zaplanowane są konkursy dofinansowane ze środków europejskich, których całkowita wartość będzie wynosić ponad 5 miliardów złotych. Do tej pory zostały ogłoszone 33 konkursy, na łączną kwotę 2,37 miliarda złotych.

Marszałek Stawiarski zaznaczył, że unijne dofinansowanie w obecnej perspektywie dla Lubelskiego wynosi prawie 2,5 mld euro, a suma pieniędzy dostępnych w już ogłoszonych konkursach to 2,37 mld zł. Zadeklarował także, że samorząd województwa zrobi wszystko, aby środki jak najszybciej trafiły do potrzebujących.

„Mam nadzieję, że Fundusze Europejskie dla Lubelskiego bardzo mocno przyczynią się do rozwoju województwa, bo chcemy jak najwięcej, jak najszybciej tych pieniędzy przekazać potencjalnym beneficjentom – przypomnę, że do 2 kw. 2024 roku będziemy chcieli już uruchomić kwotę ponad 5 mld zł” – poinformował.

Prezes zaznaczył, że Lubelskie chce wspierać odnawialne źródła energii, projekty dotyczące neutralności klimatycznej, walkę z globalnym ociepleniem, ale także ułatwiać życie seniorom, zapewniać dobre wykształcenie, zarówno ogólne, jak i zawodowe, zorganizować żłobki i przedszkola, wesprzeć przedsiębiorczość i innowacyjną gospodarkę.

Prezes powiedział również, że europejskie środki będą wspierać rozwój Lubelskiego poprzez zaangażowanie w działania na rzecz energii odnawialnej, neutralności klimatycznej, walkę z globalnym ociepleniem, wsparcie dla osób starszych, dostęp do edukacji, żłobków i przedszkoli, przedsiębiorczość oraz gospodarkę innowacyjną.

„Te konkursy są już trwają, 33 konkursy są już ogłoszone do końca 2 kw. będzie ogłoszonych kolejnych chyba 50 – w sumie ponad 80 konkursów ma być ogłoszonych. Jak są już ogłoszone konkursy to będą podpisywane sukcesywnie umowy i pieniądze będą trafiać do beneficjentów” – dodał.

Lubelskie województwo jest czwartym regionem w Polsce, jeśli chodzi o rozmiar przyznanych środków z UE. Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to kwota 2,43 mld euro. Pierwsze konkursy o dofinansowanie w ramach FE zostały ogłoszone na Lubelszczyźnie na koniec marca bieżącego roku.

Korzyści z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 są ogromne. Przyznane środki wynoszą 2,43 mld euro, co czyni Lubelszczyznę czwartym regionem w Polsce pod względem wielkości przyznanych funduszy. Pierwsze konkursy w ramach FE ruszyły na Lubelszczyźnie pod koniec marca br.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM