Biznes i finanse

Optymalizacja globalnych działań i współpraca partnerska: C-Path integruje europejskie oddziały

C-Path zawarło ostatnio strategiczne porozumienie, którego celem jest integracja C-Path Ltd. w Dublinie z działającym na zasadzie non-profit oddziałem C-Path w Amsterdamie. To połączenie będzie służyć zwiększeniu aktywności C-Path w Europie oraz rozszerzeniu ich globalnego zasięgu. C-Path dąży do wzmocnienia konsensusu między interesariuszami z całego świata, aby poprawić zdrowie publiczne. Organizacja ma zamiar dzielić się swoją specjalistyczną wiedzą, danymi, profilami ryzyka i kosztów, aby wspierać zmiany regulacyjne w skali międzynarodowej.

„Ekscytuje nas myśl, że możemy połączyć utalentowane europejskie zespoły w ramach zjednoczonej organizacji. Umożliwi nam to rozszerzenie naszej obecności w Europie i wzmocnienie naszych globalnych działań. Dzięki przeprowadzonej integracji, będziemy nadal budować konsensus wśród interesariuszy i dzielić się wiedzą specjalistyczną, aby rozwijać nauki regulacyjne i nauki o danych, które przyczyniają się do poprawy zdrowia publicznego na całym świecie” – powiedziała Cécile Ollivier, dyrektor zarządzająca C-Path Europe.

C-Path zaczęła budowanie partnerstwa z europejskimi podmiotami już w 2005 roku. W 2007 powołała konsorcjum ds. predykcyjnych testów bezpieczeństwa, które umożliwiło przedstawienie zestawu dowodów w zakresie siedmiu biomarkerów bezpieczeństwa funkcji nerek do amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz Agencji ds. Farmaceutyków i Wyrobów Medycznych w Japonii. W 2008 roku EMA wydała zobowiązujące oświadczenie dotyczące nefrotoksycznych biomarkerów. Do dziś C-Path otrzymało łącznie dziewięć opinii kwalifikacyjnych EMA i tyle samo deklaracji wsparcia.

Organizacja C-Path zaczęła intensywnie sadzić ziarna partnerstwa w Europie od 2005 roku. W 2007 r. powołała konsorcjum ds. predykcyjnych testów bezpieczeństwa, którego celem było przedstawienie zestawu dowodów w zakresie siedmiu biomarkerów bezpieczeństwa funkcji nerek do amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz Agencji ds. Farmaceutyków i Wyrobów Medycznych w Japonii. Maj 2008 roku przyniósł zobowiązujące oświadczenie EMA dotyczące nefrotoksycznych biomarkerów. Do tej pory C-Path uzyskało łącznie dziewięć opinii kwalifikacyjnych EMA i tyle samo deklaracji wsparcia.

DCC działa w ramach Centrum Współpracy w Zakresie Danych C-Path i ma na celu opracowanie bezpiecznych rozwiązań w zakresie danych medycznych, aby można je było wykorzystać w skali globalnej. Za pomocą tego centrum zespół w Irlandii zapewnia specjalistyczną wiedzę w zakresie selekcjonowania, standaryzacji, analizy i udostępniania danych medycznych z całego świata. DCC skupia się na przyspieszeniu badań klinicznych i ulepszeniu standardów leczenia, maksymalizując wykorzystanie danych medycznych oraz prowadząc działalność w neutralnej przestrzeni.

Od 2019 roku irlandzki oddział C-Path skupia się na dwóch programach w ramach Akceleratora AMR Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI), tj. European Regimen Accelerator for Tuberculosis (ERA4TB) oraz Academia and Industry United Innovation and Treatment for Tuberculosis (UNITE4TB). C-Path jest głównym partnerem pakietu roboczego dotyczącego zarządzania danymi dla tych projektów, dzięki czemu udało się udostępnić współpracującym partnerom ze 124 znormalizowanych źródeł danych (w tym 93 źródeł danych przedklinicznych i 31 źródeł danych z badań klinicznych), co jest wsparciem dla ich wymogów badawczych. Ponadto, C-Path utrzymuje i stale rozszerza platformę agregacji danych klinicznych dotyczących gruźlicy – TB-Platform for Aggregation of Clinical TB Studies (TB-PACTS), aby wspierać globalną społeczność badaczy realizujących projekty nad gruźlicą.

„Uznajemy i doceniamy wybitny wkład Patricka O’Meara, kierownika zespołu ds. danych, oraz naszego zespołu zarządzania danymi z siedzibą w Irlandii w rozwój inicjatyw z zakresu leczenia gruźlicy. Ich wspólne wysiłki odegrały kluczową rolę we wspieraniu globalnych strategii regulacyjnych i napędzaniu postępów w opracowywaniu leków – powiedział Richard Liwski, dyrektor ds. technologii w C-Path. – Wyrażamy wdzięczność Patrickowi i całemu zespołowi, którzy wspierają nasze nieustające i znaczące postępy w tych kluczowych przedsięwzięciach. Zamierzamy podtrzymywać zaangażowanie w rozwój i działalność C-Path w Europie”.

C-Path świętuje swoje udanie rozszerzenie działalności na zasadach non-profit w Europie. Dzięki zintensyfikowaniu globalnej obecności, organizacja jest w stanie przyczyniać się do bardziej efektywnego wspierania zaangażowanie w rozwój leków oraz innowacyjnych metod leczenia ludzi na całym świecie.

C-Path cieszy się z sukcesu wdrożenia działalności non-profit w Europie. Dzięki wzmocnieniu swojej globalnej obecności, organizacja może skutecznie wspierać międzynarodową współpracę, która wspiera rozwój nowych leków i udoskonalanie metod leczenia ludzi na całym świecie.

Critical Path Institute (C-Path) to niezależna, non-profit organizacja, która została założona w 2005 roku. Jej misją jest wspieranie rozwoju innowacyjnych rozwiązań w medycynie i naukach regulacyjnych, co ma na celu zapewnienie szybszego dostępu do leczenia i zdrowszego środowiska. Na całym świecie C-Path działa jako lider w tworzeniu międzynarodowych konsorcjów, które łączą ponad 1600 naukowców z agencji rządowych, środowisk akademickich, organizacji pacjentów, fundacji zajmujących się chorobami, a także firm farmaceutycznych i biotechnologicznych. Główne siedziby C-Path znajdują się w Tucson w Arizonie i Amsterdamie w Holandii, zaś w wielu innych miejscach pracują dodatkowo pracownicy. Więcej informacji na temat C-Path można znaleźć na stronie c-path.org.

Critical Path Institute (C-Path) stara się być światowym liderem w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w medycynie i naukach regulacyjnych, aby zapewnić ludziom szybszy dostęp do potrzebnego leczenia. Jest to non-profit organizacja powstała w 2005 roku, która tworzy międzynarodowe konsorcja złożone z ponad 1600 naukowców z różnych środowisk. Główne biura mieszczą się w Tucson w Arizonie i Amsterdamie w Holandii, jednak C-Path działa również w wielu innych miejscach. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie c-path.org.

Critical Path Institute (C-Path) to niezależna, non-profit organizacja, która została założona w 2005 roku z celu stworzenia zdrowszego świata. Celem C-Path jest wspieranie rozwoju innowacyjnych rozwiązań w medycynie i naukach regulacyjnych, aby zapewnić ludziom szybszy dostęp do potrzebnego leczenia. C-Path jest międzynarodowym liderem w nawiązywaniu współpracy, tworzącym szereg międzynarodowych konsorcjów, w skład których wchodzi obecnie ponad 1600 naukowców z agencji rządowych i regulacyjnych, środowisk akademickich, organizacji pacjentów, fundacji zajmujących się chorobami oraz setki firm farmaceutycznych i biotechnologicznych. Amerykańska centrala C-Path znajduje się w Tucson w stanie Arizona, zaś siedziba C-Path Europe mieści się w Amsterdamie w Holandii, zatrudniając dodatkowo pracowników w wielu innych miejscach. Więcej informacji na temat C-Path można znaleźć na stronie: c-path.org.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM