Polityka i społeczeństwo

Żłobek jak z bajki: Nowoczesny żłobek dla 210 dzieci w Lublinie

Żłobek przy ul. Zelwerowicza w Lublinie, który zapewnia miejsce dla 210 dzieci, jest elementem programu wspierającego powrót matek na rynek pracy. W ramach tego programu w regionie powstało 3000 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3. Nowoczesna placówka została stworzona za kwotę 16,5 mln zł, w tym 1 mln zł pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa lubelskiego.

Budowa żłobka wpływa na poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Lublinie. Przede wszystkim ułatwia ona opiekunom dzieci do lat 3 – zwłaszcza matkom – powrót lub wejście na rynek pracy, co wzmacnia i stabilizuje rozwój kapitału społecznego miasta.

„Dla każdej nowoczesnej gospodarki godzenie życia zawodowego z opieką nad maluszkami jest jedną z najważniejszych rzeczy, bo tylko poprzez specjalistyczną opiekę w żłobkach, przedszkolach możemy aktywnie promować kobiety, które są potrzebne w życiu społeczno-gospodarczym” – powiedział w rozmowie z Serwisem Samorządowym PAP Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Marszałek wyjaśnił, że w ramach kończącej się perspektywy środków unijnych przewidziano stworzenie 3 tys. miejsc w istniejących żłobkach oraz budowę trzech nowych placówek, w tym jednej przy ul. Zelwerowicza w Lublinie.

Marszałek oznajmił, że w ramach zakończającego się okresu wsparcia finansowego z Unii Europejskiej, województwo miało zyskać 3 tys. miejsc w już działających żłobkach oraz trzy nowe placówki – wśród nich żłobek przy ul. Zelwerowicza w Lublinie.

„Łączne działania z pieniędzy unijnych, które pozwoliły na radykalne zwiększenie ilości miejsc to ponad 136 mln zł – tyle było pomocy unijnej przekazanej przez zarząd województwa, przez instytucję zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego” – dodał Jarosław Stawiarski.

Otwarcie lubelskiego żłobka miało miejsce we wrześniu 2018 roku. Koszt jego budowy wyniósł 16,5 mln zł, z czego 11 mln zł pochodziło z budżetu Lublina, 3 mln zł z rządowego programu „Maluch Plus”, a milion zł z funduszy UE.

Lubelskie żłobki działają od września 2018 roku. Ich budowa kosztowała 16,5 mln zł, z czego 11 mln zł to środki z budżetu Lublina, 3 mln zł to dofinansowanie z rządowego programu „Maluch Plus”, a milion zł pochodziło z funduszy UE.

„Lublin realizuje strategię wsparcia rodzin i tu w tym zakresie konsekwentnie tworzymy tę infrastrukturę, zarówno tą żłobkową jak i przedszkolną. Od kilkunastu lat konsekwentnie rozbudowujemy infrastrukturę tak jak w przypadku żłobka przy ul. Zelwerowicza, który jest taką wizytówka tej polityki, bo jest świetnie położony, świetnie wyposażony i ma świetną kadrę” – powiedział Serwisowi Samorządowemu PAP prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

„Nie robimy tego dlatego, że przyjęliśmy równolegle pewną inna formułę – dotujemy prywatne żłobki, czyli mamy te 78 niepublicznych żłobków, gdzie rodzice oddając tam dziecko dostają od nas dofinansowanie – to spowodowało, że rozwiązał się problem z dostępnością do miejsc żłobkowych w Lublinie. Zachęcam wszystkich do takich rozwiązań, kiedy trochę dzielimy się tym wysiłkiem –  jest 9 żłobków publicznych, te 78 niepublicznych – to wszystko powoduje, że Lublin jest w stanie zagwarantować każdemu dziecku miejsce w żłobku. Podobną politykę prowadzimy jeżeli chodzi o przedszkola” – dodał Krzysztof Żuk.

„W żłobku jest przygotowanych 10 miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami – mamy dla tych dzieci sale terapeutyczne, sale wsparcia, sale sensoryczną, łąkę, ocean, leśna polanę, mamy salę plastyczną, muzyczną, biblioteczkę misia, gdzie prowadzimy terapię dla tych dzieci. Zatrudniony jest też psycholog, który nadzoruję całą pracę nad wszystkimi dziećmi, ale w szczególności z dziećmi, które mają grupę niepełnosprawności” – zaznaczyła Małgorzata Momont, dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie.

Prezydent poinformował, że placówka przy ul. Zelwerowicza może pomieścić aż 210 dzieci i jeśli będzie taka potrzeba, istnieje możliwość dalszej rozbudowy. Dzieci zostały podzielone na sześć grup po 35 osób każda, zgodnie z wiekiem. Ponadto żłobek został zbudowany w taki sposób, aby do pomieszczeń docierało jak najwięcej światła słonecznego, a na parterze znajduje się parking na 60 miejsc.

Aby zwiększyć efektywność energetyczną żłobka i obniżyć rachunki, zostały zainstalowane ponad 50 paneli fotowoltaicznych i instalacja solarna do podgrzewania wody użytkowej. Na dachu znajduje się również dobrze wyposażony plac zabaw, który cieszy dzieci szczególnie w ciepłe, letnie dni.

Placówka ma także dobrze wyposażoną bibliotekę i salę zabaw, a także specjalne sale do nauki języków obcych. Wszystkie pomieszczenia są wyposażone w sprzęt najwyższej jakości, dzięki czemu dzieci mogą swobodnie się rozwijać i uczyć.

Żłobek oferuje także dzieciom zajęcia pozalekcyjne, specjalnie dopasowane do ich wieku i zainteresowań. Codziennie dzieci mają okazję bawić się, uczyć i doskonalić swoje umiejętności, w tym języki obce.

Żłobek przy ul. Zelwerowicza to miejsce stworzone z myślą o dzieciach i ich bezpieczeństwie, a najwyższej jakości sprzęt i zajęcia pozalekcyjne czynią to miejsce idealnym dla dzieci w każdym wieku.

Odwiedziliśmy już Lublin, by zobaczyć jak szeroko rozumiana polityka spójności wpłynęła na zmiany w tym regionie. W ramach naszego cyklu wideoreportaży o funduszach unijnych pokażemy jeszcze 19 miejsc, które zmieniły się dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej.


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM