Polityka i społeczeństwo

Unijne wsparcie dla portu w Świnoujściu – nowy tor podejściowy zostanie dofinansowany

We wtorek została podpisana pre-umowa dotycząca budowy nowego toru podejściowego w Porcie w Świnoujściu. Realizacją tego zadania zajmie się Urząd Morski w Szczecinie, wspierany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Inwestycja „Umożliwienie transportu wodnego do Portu Zewnętrznego Świnoujście” zakłada stworzenie żeglugowego toru wodnego o długości ok. 70 kilometrów, głębokości 17 i szerokości 500 m. Koszt całkowity tej inwestycji wynosi 7,33 mld zł, z czego ok. 2,8 mld zł będzie finansowane z funduszy unijnych.

„Obecnie funkcjonujący tor podejściowy do portu w Świnoujściu jest głęboki na 14,5 m, a jego część przebiega poza polskimi obszarami morskimi. Podpisana dziś pre-umowa umożliwi budowę nowego toru podejściowego, głębokiego na 17 m, a więc umożliwiającego przyjmowanie największych kontenerowców, jakie są w stanie wpłynąć na Bałtyk. Głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu ma pełnić funkcję hubu, będącego w stanie obsługiwać te jednostki” – powiedział Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury.

Dla uniknięcia konfliktu z Niemcami, trasa nowego toru wodnego ma omijać ich wody terytorialne, aby zapewnić niezależne wykonanie prac przy budowie drogi wodnej, oznaczenia nawigacyjnego oraz niezbędnych działań utrzymania podejścia do portu. Alternatywna trasa północna, biegnąca w bliskim sąsiedztwie granicy wód terytorialnych i wyłącznej strefy ekonomicznej Niemiec, nie jest już preferowana jako jedyny towarzyszący tor podejściowy do Świnoujścia.

„Budowa silnej i suwerennej Polski wymaga wizji, determinacji i konsekwencji w działaniu. Nasz rząd przez ostatnie lata wzmacniał bezpieczeństwo Polski i rozwijał ją w sposób zrównoważony. Będziemy to robić także w przyszłości z wykorzystaniem środków budżetowych oraz polskiej części funduszy unijnych. Nasze plany wybiegają daleko w przyszłość. Pracujemy na rzecz obecnych i przyszłych pokoleń” – powiedział Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

Cele programu obejmują m.in.:

1) Wykonanie prac związanych z budową nowej infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu, w tym wybudowanie zaplecza technicznego i zabezpieczenia wody morskiej;

2) Usprawnienie istniejącej infrastruktury dostępowej portu w Świnoujściu, w tym modernizacja istniejących magazynów i instalacji logistycznych;

3) Zapewnienie bezpiecznego i efektywnego transportu morskiego przez port w Świnoujściu.

Realizacja programu wymaga zarówno wsparcia finansowego ze strony rządu, jak i współpracy z lokalnymi partnerami. Program ma zapewnić odpowiednią infrastrukturę dla głębokowodnych terminali portowych w Świnoujściu, aby zapewnić bezpieczny i efektywny transport morski.

Programu „Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029” został ustanowiony w maju br. Jego realizacja ma na celu zapewnienie wystarczającej infrastruktury dostępowej dla głębokowodnych terminali portowych w Świnoujściu. W ramach programu zostaną wykonane prace związane z budową nowej infrastruktury dostępowej, modernizacją istniejących magazynów i instalacji logistycznych oraz zabezpieczeniem wody morskiej. Rząd zapewni finansowe wsparcie programu i będzie współpracować z lokalnymi partnerami, a dzięki temu port w Świnoujściu będzie mógł zapewnić bezpieczny i efektywny transport morski.

Program zakłada wykonanie szeregu prac mających na celu zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu. Wśród nich są m.in. budowa nowej infrastruktury dostępowej, modernizacja istniejących magazynów oraz zabezpieczenie wody morskiej. Program będzie wspierany finansowo przez rząd oraz lokalnych partnerów, a jego realizacja pozwoli na zapewnienie bezpiecznego i efektywnego transportu morskiego.

Program „Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029” został ustanowiony w maju br. Jego realizacja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i wydajności w transporcie morskim przy użyciu głębokowodnych terminali portowych w Świnoujściu. Program obejmuje budowę nowej infrastruktury dostępowej, modernizację istniejących magazynów i instalacji logistycznych oraz zabezpieczenie wody morskiej. Jego realizacja będzie wspierana finansowo przez rząd i lokalnych partnerów, co pozwoli na szybkie i efektywne wykonanie prac.

Program składa się z trzech powiązanych ze sobą elementów: przebudowy Świnoujścia w celu usprawnienia transportu wodnego, budowy nowego falochronu oraz zakupu pogłębiarki, której zadaniem będzie utrzymanie torów podejściowych zarówno do Świnoujścia, jak i do toru Świnoujście–Szczecin.

Łączna wartość programu FEnIKS wynosi 10,26 mld zł, z czego 7,46 mld zł pochodzić będzie z budżetu państwa. Program ten ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi morskiej poprzez budowę szerszego i głębszego toru wodnego w Świnoujściu, co z kolei pozwoli na bezpieczny przejazd statków o większych parametrach. Dodatkowo program ten ma zapewnić zwiększoną przepustowość infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu, a tym samym stanie się największym krajowym programem rozwojowym w Unii Europejskiej.

Program FEnIKS to przedsięwzięcie, które zapewni korzyści wielu grupom odbiorców. Wśród nich będą przedsiębiorstwa transportowe, armatorzy, żeglarze, a także mieszkańcy regionu.

Inwestycja w nowy tor podejściowy w Porcie Świnoujście uzyska wsparcie unijne z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS). Środki te pozwolą na realizację tego ważnego projektu.

FEnIKS jest najbardziej zasobnym programem rozwojowym w Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na inwestycje i przedsięwzięcia o wartości aż 29,3 mld euro (115 mld zł). Przypisane do niego priorytety rozwojowe obejmują szerokie spektrum dziedzin.

Program ten zamierza również poprawić jakość powietrza w kraju poprzez wprowadzenie zaawansowanych technologii ekologicznych, w tym zakup i wdrożenie pojazdów napędzanych energią odnawialną, modernizację systemu oczyszczania ścieków i inwestycje w odnawialne źródła energii. Ma to na celu zapewnienie zrównoważonego dostępu do energii dla ludności oraz poprawę jakości życia społeczeństwa.

Program ten zakłada również inwestycje w infrastrukturę technologiczną, taką jak szerokopasmowy dostęp do Internetu, a także w innowacyjne technologie, takie jak inteligentne systemy sterowania ruchem, automatyzacja i robotyka. Ma to na celu wsparcie rozwoju gospodarczego i społecznego kraju oraz zwiększenie jego konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Aby zrealizować powyższe cele, program wspiera budowę i rozwój strategicznych obiektów infrastrukturalnych, w tym instalacji przemysłowych i budynków publicznych, a także zapewnia wsparcie finansowe dla projektów inwestycyjnych, które mają znaczący wpływ na jakość życia mieszkańców kraju.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM