Zdrowie i styl życia

Ogródki miejskie i farmy – nowa perspektywa zdrowego stylu życia

Mieszkanie w mieście ma wiele zalet, ale wraz z nim pojawiają się też pewne wyzwania. Brak dostępu do zieleni i ruchu, słaba dieta oraz relacje społeczne często cierpią z tego powodu. Jednym z rozwiązań tych problemów jest wprowadzenie miejskich ogrodów i miejskich farm, które w Polsce określane są jako „ogródki działkowe”. Takie ogrody mogą pomóc mieszkańcom miast odzyskać zielone otoczenie, które jest tak ważne dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

Choć zdecydowana większość przeprowadzek do miast jest motywowana względami ekonomicznymi, to nie oznacza, że bezdomność, a w szczególności bieda skrajna, nie dotyka mieszkańców miast. Według raportu Szlachetnej Paczki z 2021 roku, w Polsce poniżej granicy skrajnego ubóstwa żyje 1,6 mln osób – z czego część stanowią mieszkańcy miast. Miejskie farmy, prowadzone w sposób ekonomiczny, mogą stanowić odpowiedź na problemy skrajnej biedy. Jak wykazują badania Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, sytuacja ekonomiczna mieszkańców Polski ma istotny wpływ na ich zdrowie oraz długość oczekiwanego życia.

Pilotażowe badania prowadzone przez University of Massachusetts, Amherst wykazały, że miejskie farmy są w stanie skutecznie pomagać osobom dotkniętym ubóstwem i chorobami, takimi jak np. zakażenie HIV. Przykłady takich farm są obecnie dostępne w wielu grupach społecznych.

„Na terenie Ameryki Łacińskiej, wśród ludzi dotkniętych problemem niedostatku żywności można zauważyć całe spektrum problemów z masą ciała – od niedowagi przez nadwagę aż po otyłość – mówi kierująca projektem prof. Kathryn Derose. – Zaczęliśmy o tym myśleć i zaproponowaliśmy miejskie ogrody jako komponent poprawiający dostęp do żywności, w połączeniu z doradztwem żywieniowym, co wydało nam się odpowiednie dla różnych poziomów odżywienia i zrównoważone w dłuższej perspektywie” – dodaje.

Programy te wyraźnie zmniejszyły ryzyko głodu i niedożywienia. Pacjenci, którzy uczestniczyli w programach mieli lepszy dostęp do leczenia i regularnie odbywali wizyty u lekarza.

ProMeSA jest dalszym wysiłkiem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w Ameryce Południowej i na Karaibach. Dzięki 3,4 mln dolarowemu grantowi, osobom dotkniętym biedą i chorobami zakaźnymi, takimi jak HIV, będzie możliwe samodzielne wyhodowanie żywności na miejskich farmach. Uczestnicy będą mieli również dostęp do konsultacji żywieniowych, szkoleń i warsztatów oraz do nauki gotowania.

Programy te przyniosły zauważalne korzyści dla osób cierpiących z powodu niedożywienia lub niedoboru żywności. Uczestnicy zyskali dostęp do leczenia i regularnych wizyt u lekarza, a także wsparcie ze strony społeczności.

Pierwszy paragraf:

Miejskie farmy to innowacyjny sposób na poprawę jakości życia mieszkańców miast oraz przywrócenie równowagi w miejskim ekosystemie. Badacze z University of Texas w Austin przez 5 lat obserwowali 28 miejskich farm założonych w Kalifornii i wnioskują, że wpływ na zdrowie ludzi i środowisko jest korzystny.

Drugi paragraf:

Miejskie farmy oferują szerokie możliwości, w tym dostęp do świeżych owoców i warzyw, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i poprawę jakości powietrza. Specjaliści twierdzą, że wpływ na jednostkę oraz społeczność jest nieoceniony. Poprzez miejskie farmy zwiększa się świadomość ekologiczna, rośnie wiedza na temat żywności i korzyści płynących z jej produkcji.

„Odkryliśmy, że tego typu ogrody dostarczają ogromnych zasobów żywieniowych i podnoszą dobrostan uprawiających je osób, a jednocześnie wspierają miejscową różnorodność roślin i zwierząt. Miejskie farmy są korzystne dla wszystkich” – mówi prof. Shalene Jha, autorka badania opisanego na łamach magazynu „Ecology Letters”.

W szczególności, badania pokazały, że miejskie farmy mają duży wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców miast i ich rodzin. Uczestnicy eksperymentu wykazywali wyższy poziom zadowolenia życiowego, zdrowszy styl życia i zwiększył się ich kapitał społeczny.

Naukowcy potwierdzili, że uprawianie roślin i ich spożywanie przyczynia się do poprawy stanu fizycznego i psychicznego mieszkańców, którzy mieli dostęp do miejskich farm.

Następnie, zespół badawczy przeprowadził szereg analiz, aby zweryfikować, w jaki sposób miejskie farmy wpływają na zdrowie i dobre samopoczucie. Z ich wyników wynika, że miejskie farmy wyróżniają się m.in. dużym wsparciem społecznym, dostępnością świeżych warzyw i owoców oraz są źródłem aktywności fizycznej.

Badania wykazały, że miejskie farmy mają pozytywny wpływ na ciało, psyche i społeczny kapitał mieszkańców. Przyczyniają się one do wzrostu zadowolenia życiowego, zdrowszego stylu życia i wzmocnienia więzi społecznych.

Ponadto, naukowcy udowodnili, że miejskie farmy są zbawiennym źródłem żywności, pozwalającym na wypracowanie zdrowego i zrównoważonego stylu życia.

Zdrowie i dobrostan mieszkańców miast mogą przynieść korzyści zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Zwiększenie wiedzy na temat żywności i jej bezpieczeństwa, a także wzmocnienie więzi społecznych, które wynikają z współpracy i wzajemnego zaufania, to dwa główne składniki dobrostanu, który może wygenerować uprawa żywności w mieście.

„W holistycznym ujęciu, dowody wskazują na korzyści związane z miejskimi uprawami pojawiające się w wielu wymiarach zdrowia, przy niewielkiej liczbie negatywnych skutków. Miejskie farmy mogą być polecane jako interwencja, która pozytywnie wpływa na różne determinanty zdrowia – piszą badacze. – Trzeba jednak mieć na uwadze obawy dotyczące zanieczyszczenia miejskiej gleby i pozbyć się ich przez analizę jej właściwości fizycznych i chemicznych oraz, jeśli to konieczne, stosowanie technik dekontaminacji, aby mieć pewność, że użytkownicy farm nie narażają się na zdrowotne zagrożenia” – kontynuują eksperci.

Kolejnym krokiem powinno być otworzenie ogródków działkowych dla wszystkich. Takie ogrody stanowiłyby świetną okazję do wzmocnienia więzi społecznych i wspólnych działań. Zaletą takiego podejścia jest także możliwość wspólnego dzielenia się żywnością, co jest szczególnie istotne w wielu miejscach na świecie.

Otworzenie ogródków działkowych dla wszystkich pozwoliłoby zwiększyć zarówno świadomość społeczną, jak i odpowiedzialność za zachowanie zasobów naturalnych. Co więcej, zaangażowane społeczności wytworzyłyby nowe relacje, które byłyby z korzyścią dla wszystkich.

Istotnym punktem jest także promowanie pozytywnego wpływu, jaki ma otwarcie ogródków działkowych dla wszystkich. Tworzenie miejsc, w których ludzie mogą współpracować i wymieniać się doświadczeniami, wiedzą i pozytywnymi energiami może pomóc w wytworzeniu silniejszych relacji międzyludzkich.

Miejskie farmy w Japonii zyskują coraz więcej przychylności ze względu na starzejące się społeczeństwo. Można je podzielić na dwa rodzaje – działki ogrodowe i farmy doświadczalne. Na działkach ogrodowych, użytkownicy sami decydują, co chcą uprawiać, jednak muszą samodzielnie zapewnić wszystko, czego potrzebują do uprawy, takie jak narzędzia, sadzonki i nasiona. Natomiast na farmach doświadczalnych, ochotnicy mogą uczestniczyć w edukacyjnych zajęciach organizowanych przez farmerów oraz pracować według zaproponowanego przez nich planu, otrzymując wszystko, co jest im potrzebne. Ponadto, aby promować życie społeczne, regularnie są organizowane różnorodne wydarzenia, takie jak święto plonów.

Praca na farmach edukacyjnych pozwala na zbudowanie silniejszych relacji międzyludzkich oraz zapewnia wiele okazji do rozwoju, czego brakuje w pracy samodzielnej działkowicza. Wiadomo, że osoby pracujące na farmach edukacyjnych doświadczają większych korzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego, nawet jeśli mają mniejszą aktywność fizyczną.

„Komunalne, przypominające ogrody farmy, na których ludzie mogą razem pracować, mogą być skutecznym sposobem na zachęcenie ich do angażowania się w aktywność rolniczą przedłużającą życie w dobrym zdrowiu, szczególnie w starzejących się krajach, takich jak Japonia” – piszą naukowcy. 

Według najnowszych prognoz, do 2050 roku około 25 miliardów ludzi będzie mieszkać w miastach. Raport Szlachetnej Paczki dowodzi, że w Polsce bieda dotyka około 4 milionów ludzi. Program ProMeSA stanowi odpowiedź na te wyzwania, które polegają na wzmocnieniu lokalnych społeczności i ich ekonomii. Według doniesienia z EurekAlert, program ProMeSA umożliwia ludziom zamieszkującym miasta dostęp do świeżych produktów żywnościowych, wpływając tym samym pozytywnie na ich zdrowie i dobrobyt.

Miejskie farmy i ogrody stanowią dla mieszkańców miast istotny element dostarczania zdrowej żywności. Przegląd badań, w którym wzięło udział ponad 20 000 osób, wykazał, że miejskie farmy i ogrody mają pozytywny wpływ na ogólne zdrowie i zmniejszają ryzyko chorób, takich jak cukrzyca typu 2. Praca naukowa przeprowadzona przez grupę badaczy wykazała, że miejskie farmy i ogrody różnych typów mogą wpływać na poprawę zdrowia publicznego poprzez dostarczanie zdrowej żywności i zwiększanie aktywności fizycznej.

Miejskie farmy i ogrody są istotnym elementem w zwalczaniu biedy i poprawianiu zdrowia mieszkańców miast. Jako narzędzie do wspierania społeczności miejskich i zdrowia publicznego, mają szansę zapewnić dostęp do świeżych produktów żywnościowych, wpływając tym samym na zdrowie i dobrobyt mieszkańców.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM