Polityka i społeczeństwo

Powołanie na stanowisko Kuratora Okręgowego: Uroczysta Ceremonia

Ministerstwo Sprawiedliwości z radością informuje, że dziś (1 sierpnia br.) wiceminister sprawiedliwości Michał Woś dokonał uroczystego wręczenia powołań na stanowisko kuratora okręgowego w sądach okręgowych.

Z tej okazji w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się szczególne wydarzenie.

5 kwietnia br. Minister Sprawiedliwości wprowadził nowelizację ustawy o kuratorach sądowych, która zmieniła dotychczasowy system wyboru kuratorów okręgowych. Przygotowana przez wiceministra Michała Wosia reforma kurateli sądowej ma na celu zwiększenie ochrony prawnej kuratorów, nadania im większego prestiżu oraz poprawienia skuteczności ich pracy.

Kuratorzy, otrzymując swoje nominacje, otrzymują jednocześnie olbrzymią odpowiedzialność za zapewnienie najwyższych standardów profesjonalizmu wymiaru sprawiedliwości. Państwa zaangażowanie, wiedza i doświadczenie stanowią kluczowy element służby sądowej. Wiceminister Michał Woś złożył swoje serdeczne podziękowania za odwagę i determinację, jaką wykazujecie w wykonywaniu trudnego zadania.

Dariusz Palmirski, przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, wziął udział w uroczystości, w której podkreślił, że dzięki ścisłej współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, będą mogli skutecznie i skutecznie rozwiązywać problemy i dalej reformować sądową służbę kuratorską.

Minister Sprawiedliwości powołuje spośród doświadczonych kuratorów zawodowych kuratora okręgowego na 4-letnią kadencję, mając na uwadze, że kandydat spełnia wymóg posiadania co najmniej 7-letniego stażu pracy kuratorskiej. Kurator okręgowy odpowiada przed prezesem sądu okręgowego za sprawne i efektywne działanie służby kuratorskiej na terenie okręgu.

PAP SA publikuje komunikaty bez ingerencji w ich treść, w postaci dostarczonej przez nadawcę. Nadawca jest odpowiedzialny za treść komunikatu zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM