Nauka i technologie

Rozpoczęcie współpracy Chiny – UE w zakresie zielonych i cyfrowych innowacji: Inauguracja projektu pilotażowego dotyczącego neutralności węglowej w mieście Taicang

Nasza firma Vedanta Aluminium od zawsze dąży do dostarczania najwyższych standardów branżowych w zakresie zrównoważonej produkcji, a potwierdzeniem tego jest Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD).

8 sierpnia 2023 r. w Pekinie odbyło się wydarzenie inaugurujące projekt pilotażowy dotyczący neutralności węglowej w strefie współpracy Chiny – UE w zakresie zielonych i cyfrowych innowacji w mieście Taicang. Inicjatorem spotkania było Biuro Współpracy Chińsko-Unijnej na Rzecz Neutralności Węglowej (CECCO), Centrum Międzynarodowej Współpracy Gospodarczo-Technologicznej przy Ministerstwie Przemysłu i Technologii Informacyjnej (MIIT) oraz Urząd Miasta Taicang. Rządowi i biznesowi przedstawiciele z Chin i Europy, reprezentujący sektory energetyczny, surowcowy, przemysłowy, finansowy, cyfryzacyjny i certyfikacyjny, wyrazili swoje poparcie dla realizacji pilotażowego projektu, wśród nich znaleźli się między innymi urzędnicy MIIT, Ministerstwa Ekologii i Środowiska (MEE), rządu prowincji Jiangsu, Urzędu Miasta Suzhou oraz Urzędu Miasta Taicang.

Realizacja „Cyfrowego parku przemysłowego o zerowej emisji CO2” w mieście Taicang w prowincji Jiangsu wytycza nową ścieżkę dla miast na całym świecie. Planowane jest, aby w obszarze startupów mieszkało ok. 150 tyś. osób, a przez zastosowanie cyfrowego systemu śledzenia emisji na całym terenie, do 2028 r. uzyskać neutralność węglową. To ambitny plan, który może wnieść wiele do rozwoju miast na całym świecie.

Chiny i UE wspólnie pracują nad realizacją pilotażowego projektu w Taicang, który skupia się na ośmiu kluczowych obszarach tematycznych: planowanie, zarządzanie cyfrowe, energetyka, recykling, przemysł, budownictwo, mobilność, logistyka i styl życia. Ta ogólna strategia ma na celu stworzenie „laboratorium miejskiego”, w którym wszystkie projekty cząstkowe będą dążyć do osiągnięcia neutralności węglowej. Stanie się to możliwe dzięki tworzeniu ekologicznych sieci energetycznych, gospodarki o zamkniętym obiegu, stylu życia 1,5 stopnia, zrównoważonych społeczności oraz w pełni cyfrowego i transparentnego zarządzania śladem węglowym. Plan osiągnięcia celu neutralności węglowej został opracowany z wspólnych wysiłków partnerów z Chin i Europy, między innymi: China Institute of Building Standard Design and Research (CBS) of China Construction Technology Group (CCTC), Power China HuaDong Engineering Corporation (HDEC), Roland Berger (Germany), Dassault (France) i TÜV Rheinland (Germany).

Partnerzy z sektorów prywatnego, publicznego i społecznego z Chin i UE współpracują, aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju ONZ do 2030 r. poprzez projekt pilotażowy w Taicang.

Chiny i Europa wspólnie pracują nad rozwojem rynku poprzez realizację projektów pilotażowych, a także tworzenie nowatorskich rozwiązań w obszarze działań klimatycznych na skalę globalną. Przedstawiciele projektu zapraszają do współpracy kolejne firmy i instytucje z obu tych regionów.

1. Nowa wersja

Chiny i UE osiągnęły porozumienie, tworząc specjalny komitet ekspercki, który będzie kierował projektami pilotażowymi współpracy w dziedzinie innowacji, określanymi jako „China-EU Pilot Projects”. Platformy wymiany, dialogu i współpracy mają wspierać te projekty, jak również „Konferencję Zielonego i Zrównoważonego Rozwoju” („Green and Sustainable Development Conference”).

2. Nowa wersja

Chiny i UE doszły do porozumienia, tworząc specjalny komitet ekspercki, który będzie koordynował projekty pilotażowe w dziedzinie innowacji, znane jako „China-EU Pilot Projects”. Platformy wymiany, dialogu i współpracy zostaną wykorzystane do wsparcia tych projektów, a także do „Konferencji Zielonego i Zrównoważonego Rozwoju” („Green and Sustainable Development Conference”).

Platforma Green and Sustainable Development Conference uruchomiła inicjatywę „Earth Aspiration Action (E2A)”, w której udział bierze globalna społeczność składająca się z 40 agencji rządowych, organizacji społecznych, jednostek badawczych, instytucji finansowych i czołowych przedsiębiorstw z Chin, Niemiec, Francji, Włoch, Danii i Szwecji, w tym ABB (Szwajcaria), EDF (Francja), RINA (Włochy), Deutsche Börse Group (Niemcy). W efekcie powstała sieć międzynarodowa, która umożliwia współpracę poprzez 28 wybrane projekty pilotażowe (2022 r.) obejmujące 13 państw, w tym Chiny i UE (m.in. Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Finlandia).

CGSDA otwiera swoje podwoje dla podmiotów z całego świata, by wziąć udział w pilotażowym programie przygotowanym na rok 2024. Partnerstwo z CGSDA to okazja do wykorzystania projektów, które przyczynią się do zrównoważonego zielonego rozwoju.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM