Biznes i finanse

Oszczędności w lipcu: wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych

Ponad 6 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego zostało przeznaczone na utworzenie mieszkań socjalnych dla uchodźców z Ukrainy w świętokrzyskim. Jest to kolejny krok w kierunku zapewnienia im bezpiecznych i godnych warunków życia.

Ministerstwo Finansów informuje: W lipcu zostaliśmy pozytywnie zaskoczeni wielkością sprzedaży obligacji oszczędnościowych o wartości 5.629 mln zł.

W skład tej sprzedaży wchodziły następujące obligacje:

3-miesięczne (OTS1023) – 59,1 mln zł,

1-roczne (ROR0724) – 2.100,0 mln zł,

2-letnie (DOR0725) – 192,3 mln zł,

3-letnie (TOS0726) – 775,3 mln zł,

4-letnie (COI0727) – 2.057,1 mln zł,

10-letnie (EDO0733) – 409,3 mln zł.

Największym zainteresowaniem cieszyły się obligacje 1-roczne (ROR), których sprzedaż sięgnęła 2.100,0 mln zł, stanowiąc 37% całkowitej wartości sprzedaży. Równie pożądane okazały się obligacje 4-letnie (COI), które stanowiły 37% udziału w strukturze, oraz 3-letnie (TOS) z 14% udziałem. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły się obligacje 10-letnie (EDO) ze 7%, 2-letnie (DOR) z 3% oraz 3-miesięczne (OTS) z 1% udziałem w strukturze sprzedaży.

Zakup obligacji oszczędnościowych był szczególnie popularny wśród nabywców indywidualnych, którzy przeznaczyli na ich zakup łącznie 2.100,0 mln zł.

Rodzina 500+ to program skierowany do rodzin, w których wychowują się dzieci. Z myślą o tych rodzinach powstały przeznaczone dla nich obligacje rodzinne, których zakupu można dokonać w dowolnym momencie. Kwota, która została przeznaczona na ten cel wynosi 36,1 mln zł. Beneficjenci programu mogą nabywać obligacje do wysokości świadczenia wychowawczego, przekazywanego im w ramach programu. Dzięki temu, rodziny otrzymujące świadczenie wychowawcze w ramach Rodziny 500+ mają możliwość oszczędzania na przyszłe potrzeby swoich dzieci.

Obligacje można nabyć w oddziałach PKO Banku Polskiego, Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego, a także w szeregu punktów sprzedaży Banku Polska Kasa Opieki S.A. Co więcej, nasze obligacje są stale dostępne przez internet na stronach www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej PeoPay.

W lipcu zainteresowanie skarbowymi obligacjami oszczędnościowymi wzrosło niemalże pięciokrotnie – osiągając wartość 5,6 mld zł. Klienci głównie wybierali obligacje o oprocentowaniu zmiennym i stałym. Te pierwsze, oparte na stopie referencyjnej NBP, stanowiły ponad 40% sprzedaży, czyli ok. 2,3 mld zł. Drugi rodzaj – 4-letnie, ustalane w oparciu o wskaźnik inflacji – stanowiły blisko 34% całkowitej sprzedaży, przekraczając wartość 1,9 mld zł.

Korzyści płynące z zamiany starych obligacji na nowe są oczywiste: wygoda i możliwość uzyskania dodatkowego zysku. W lipcu blisko 33 proc. obligacji o wartości 1,85 mld zł zostało nabytych w drodze zamiany. Dzięki promocyjnej ofercie, w sierpniu można nabyć obligacje oszczędnościowe jeszcze bardziej atrakcyjnej cenie niż w standardowej zamianie. Im dłuższa wybrana obligacja, tym niższa jej cena w zamianie, co oznacza większy, dodatkowy zysk – wyjaśnia Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Sierpniowa cena wymiany obligacji zależy od ich rodzaju:

99,40 zł – dla obligacji 10-letnich EDO0833;

99,50 zł – dla obligacji 4-letnich COI0827;

99,60 zł – dla obligacji 3-letnich TOS0826;

99,70 zł – dla obligacji 2-letnich DOR0825;

99,80 zł – dla obligacji 1-rocznych ROR0824;

100,00 zł – dla obligacji 3-miesięcznych OTS1123.

Uwaga! Dyspozycje zamiany obligacji można składać tylko w dni robocze poprzedzające wykup posiadanych obligacji.

Pamiętaj, że im wcześniejsza jest data wykupu, tym mniej czasu na złożenie dyspozycji zamiany.

Chcesz nabyć obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa możesz zakupić:

w dowolnym momencie przez Internet za pośrednictwem serwisu obligacjeskarbowe.pl lub bezpośrednio na stronach: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl, www.pkobp.obligacjeskarbowe.pl, www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay.

Aby skontaktować się z PKO Bankiem Polskim, można wybrać numer 801 310 210 lub +48 81 535 66 55 dla połączeń międzynarodowych oraz z telefonów komórkowych. Serwis telefoniczny jest dostępny od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 17.00, z wyłączeniem dni świątecznych.

Nasza infolinia czynna jest również w soboty, w godzinach 9.00 – 15.00, w celu ułatwienia naszym klientom dostępu do usług bankowych.

IKE-Obligacje Banku Polska Kasa Opieki S.A. występują pod numerem: 22 591 22 00.

Konta IKE-Obligacje można zakładać w oddziałach PKO Banku Polskiego, Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w sieci punktów sprzedaży Obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Konta IKE-Obligacje można otworzyć osobiście bądź uzyskać dostęp zdalny do swojego IKE-Obligacje, korzystając z usług oferowanych przez Bank.

W celu założenia konta IKE-Obligacje należy zapoznać się z „Regulaminem korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub Internetu”.

Każdy klient może wybrać odpowiednią dla siebie metodę zakładania konta IKE-Obligacje i cieszyć się z korzyści płynących z inwestowania w tego typu produkty.

Serwis PAP dostarcza komunikaty bez ingerencji w ich treść i formę, jaką zostały przekazane przez nadawcę. Odpowiedzialność za treść i zgodność z prawem komunikatu ponosi nadawca, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM