Polityka i społeczeństwo

Marszałek Sejmu zwycięsko zmierzyła się z PSL w Sądzie Najwyższym

Sąd Najwyższy wydał postanowienie w dniu 10 sierpnia 2023 r., oddalając skargę Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Uczciwa Polska” na postanowienie Marszałka Sejmu z 27 czerwca br. Potwierdził on prawidłowość stanowiska Marszałka Sejmu oraz obsługującej to postępowanie Kancelarii Sejmu, kończąc całą procedurę prawomocnie.

W wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z przepisami, w obiektywny i uczciwy sposób, stwierdzono, że wszelkie stwierdzenia wygłaszane przez przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego pod adresem marszałek Sejmu Elżbiety Witek i Kancelarii Sejmu są niezgodne z prawdą i nieeleganckie.

Już w marcu br. prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zaczął krytykować postępowanie Marszałka Sejmu, nazywając je „kpiną” i „jawną złośliwością”. Oprócz tego zapowiedział on „wycofanie” podpisów pod projektami obywatelskimi, co nie jest możliwe zgodnie z procedurą, oraz deklarował możliwość zebrania znacznie większej liczby podpisów, co nie miało miejsca.

13 lipca br. w dzienniku „Rzeczpospolita” ukazały się sformułowania, które nie były zgodne z prawdą i obrażały Marszałka Sejmu oraz Kancelarię Sejmu. Jakub Stefaniak, członek rady naczelnej PSL, określił tę sytuację jako „podręcznikowy przykład buty”, a pełnomocnik komitetu, poseł Krzysztof Paszyk, niezgodnie z prawdą poinformował publiczność, że „dotąd w Sejmie praktyką było wliczanie podpisów, towarzyszących wnioskowi o utworzenie komitetu, do ogólnej puli”. Ustawa wyjaśnia jednak, że do zgłoszenia potrzebne są jedynie pierwsze 1000 podpisów, a nie dowolna liczba głosów.

Politycy PSL wyrazili swoje niezadowolenie z orzeczenia Sądu Najwyższego, które okazało się niezgodne z ich oczekiwaniami. Miłosz Motyka, rzecznik tej partii, odniósł się do tego wypowiedzią, w której stwierdził, że jest to „działanie wyłącznie wyborcze” i „konsekwencja błędnego działania Kancelarii Sejmu” – zgodnie z depeszą Polskiej Agencji Prasowej z 10 sierpnia br.

Kancelaria Sejmu od 24 lat wspiera komitety ubiegające się o przeprowadzenie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Przepisy które obowiązują od sierpnia 1999 r. zostały szczegółowo określone w ustawie o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Ponadto Kancelaria Sejmu udziela wsparcia komitetom, które starają się o przeprowadzenie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej i służy radą w sprawach, w których mogą popełnić błąd.

Kancelaria Sejmu oferuje szczegółową procedurę postępowania w sprawach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, wraz z wskazaniem kroków, jakie należy podjąć, aby skutecznie wykorzystać te przepisy. Ponadto, Kancelaria Sejmu udziela pomocy w zidentyfikowaniu i wyeliminowaniu błędów, które mogą zostać popełnione przez komitet „Uczciwa Polska”.

Komitety, które starają się o przeprowadzenie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, mogą skorzystać z wytycznych dostarczonych przez Kancelarię Sejmu, aby upewnić się, że spełniają wszystkie wymagania prawne. Wsparcie Kancelarii Sejmu obejmuje również instrukcje dotyczące tego, jak uniknąć błędów, które mogą mieć wpływ na skuteczność postępowania.

Po zebraniu pierwszego tysiąca podpisów pełnomocnik komitetu musi powiadomić Marszałka Sejmu o jego utworzeniu. Jeśli dokumenty są kompletne i zgodne z wymogami, Marszałek Sejmu wyda postanowienie potwierdzające zawiadomienie o utworzeniu komitetu inicjatywy ustawodawczej. Postanowienie trafi do doręczyciela, a komitet ogłosi w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim fakt nabycia osobowości prawnej, adres komitetu oraz miejsce udostępnienia projektu ustawy dla publicznego wglądu.

Przedstawiciele Komitetu mają obecnie zadanie zebrania minimalnie 99.000 (dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy) podpisów w celu poparcia projektu ustawy. Konstytucja wymaga bowiem zebrania 100.000 (stu tysięcy) podpisów, 1.000 (tysiąca) zostało już przekazanych Marszałkowi Sejmu. Po przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu, grupa ma 3 miesiące na zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej.

Ustawowe rozwiązanie dotyczące procedury inicjatywy ustawodawczej zapewnia, że komitet zbierający podpisy nie może tego robić ani wcześniej, ani później niż w przedziale 3 miesięcy od wydania postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie wymaganego poparcia, czyli zebranie 100.000 podpisów. W miejscu ich zbierania musi być obecny projekt ustawy, a przyjęcie innej interpretacji oznaczałoby, że stu tysięcy podpisów można byłoby zebrac w pierwszym etapie bez wcześniejszego przekazania Marszałkowi Sejmu projektu ustawy. Przepisy dotyczące stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego wprowadziły wyłącznie zawieszenie biegu terminów dotyczących zbierania podpisów przez 3 miesiące od daty wydania postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu, ale nigdy nie umożliwiły zbierania podpisów przed złożeniem zawiadomienia Marszałkowi Sejmu.

Komitet „Uczciwa Polska” złożył 16 lutego 2023 r. swoje zawiadomienie do Marszałka Sejmu, w którym deklarował zebranie 35.120 podpisów, na co wymagana jest jedynie liczba 1.000 (tysiąca). Po usunięciu formalnych braków, 17 marca br. Marszałek Sejmu przyjęła zawiadomienie komitetu. Komitet został wtedy poinformowany, że ma czas na zebranie 99.000 podpisów. Niestety, 16 czerwca br. złożył jedynie 83.643 podpisy, z których 82.104 zostało uznanych, a 1.539 złożonych wadliwie. Oznacza to, że komitet „Uczciwa Polska” nie zebrał wystarczającej ilości podpisów, a zatem Marszałek Sejmu 27 czerwca br. musiała odmówić nadania biegu jego inicjatywie ustawodawczej.

Sąd Najwyższy potwierdził w dniu 10 sierpnia 2023 r. słuszność działań Marszałka Sejmu, który wykazał się bezstronnością i rzetelnością w stosowaniu przepisów. Przyczyną niepowodzenia komitetu „Uczciwa Polska” było jednak niewiedza dotycząca przepisów regulujących obywatelską inicjatywę ustawodawczą, obowiązujących od ćwierć wieku.

Informacja dotycząca niniejszej sprawy została również opublikowana na stronie internetowej Sądu Najwyższego, pod adresem:

Sąd Najwyższy opublikował informację odnośnie niniejszej sprawy na swojej stronie internetowej, którą można znaleźć pod adresem:

W celu uzyskania informacji dotyczącej będącej przedmiotem niniejszego komunikatu, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Sądu Najwyższego: http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=592-b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach

Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące będącej przedmiotem niniejszego komunikatu, prosimy odwiedzić stronę internetową Sądu Najwyższego: http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=592-b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach

Paragraf ten wskazuje, że odnośnik do poprzedniego komunikatu Kancelarii Sejmu z dnia 13 lipca br. znajduje się pod adresem:

Link do najnowszego komunikatu Kancelarii Sejmu znajduje się tutaj: https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=7FAB58871DD552DBC12589EB0044D465, który został opublikowany 13 lipca br.

PAP jest serwisem, który publikuje komunikaty bez zmian ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca ponosi odpowiedzialność za to, co zostało opublikowane, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.

Jeśli chcesz zapoznać się z najnowszym komunikatem Kancelarii Sejmu, to znajdziesz go pod adresem https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=7FAB58871DD552DBC12589EB0044D465, który został opublikowany 13 lipca br.

PAP zapewnia, że wszystkie komunikaty publikowane w serwisie są niezmienione w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca odpowiada za treść komunikatu, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM