Ludzie i kultura

Rewitalizacja zabytków – jak skutecznie je ocalamy?

Marlena Wilbik, poetka i prezeska fundacji Chaber Polski, podczas konferencji poświęconej projektowi „Stacja Kultura”, wyjaśniła, że w Polsce obecne jest nieuzasadnione przekonanie, że kultura jest zarezerwowana dla elit. Uznała jednak, że kultura jest dla wszystkich i każdy może odnaleźć w niej element, który do niego przemawia.

Polska to istny skarbiec zabytków, ale niestety wielu z nich niszczeje z powodu wieloletniego braku rewitalizacji. Chcielibyśmy, aby ten proces został usprawniony, dlatego 24 sierpnia o godz. 10:00 zapraszamy na webinar, w którym omówimy aktualne procedury wydawania pozwoleń na prace budowlane. Zobacz naszą prezentację na stronie https://pap-mediaroom.pl/ i przyłącz się do wspólnego działania na rzecz rewitalizacji zabytków!

Polska jest bogata w zabytki nieruchome, których liczba szacowana jest na ok. 80 tys. Budynki te na ogół są wymagające renowacji, a wizja ich przywrócenia do dawnej świetności może czasami napotykać na opóźnienia w otrzymaniu niezbędnych pozwoleń.

„Spotykamy się z sytuacją, kiedy projekty są uzgadniane przez rok czy dwa lata” – mówi Piotr Grochowski, główny architekt Grupy Arche.

„To spory problem, z którym mierzą się inwestorzy – nie ma reżimu czasowego dla urzędu. A nawet jeśli są wyznaczane jakieś terminy, to nie są one egzekwowane” – dodaje Piotr Grochowski.

„Spotykamy się z brakiem zaufania do inwestora. Oczywiście rozumiemy to, ale mamy już swoje doświadczenie i przeprowadzone realizacje. Łatwo można wszystko zweryfikować” – podkreśla Piotr Grochowski.

Dlatego też Arche starannie przygląda się sytuacji i konsultuje wszelkie zmiany koncepcji z konserwatorami, by wypracować kompromis pomiędzy potrzebami konserwatorskimi a wymogami inwestycji.

Dzięki współpracy z lokalnymi konserwatorami, Arche może zapewnić bezpieczne i zgodne z przepisami zakończenie projektu.

Pomimo różnic, jakie mają miejsce w poszczególnych urzędach, Arche stara się dostosować do wszystkich przepisów i zaleceń konserwatorskich, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dóbr kultury.

Aby przygotować się do spotkań z konserwatorami, Arche dokłada starań, aby wszystkie projekty były jak najbardziej precyzyjne i zgodne z założeniami konserwatorskimi.

Chcąc zapewnić jak najlepsze wykonanie projektu, Arche zaprasza do współpracy ekspertów z dziedziny konserwacji, by wspierać nas w aktualizacji zaleceń i uzgodnień z urzędami.

Dzięki współpracy z lokalnymi konserwatorami, Arche może zaoferować swoim klientom innowacyjne rozwiązania, jednocześnie zachowując szacunek dla dziedzictwa kulturowego.

Aby osiągnąć zamierzony cel, Arche współpracuje z konserwatorami w całym procesie rewitalizacji, zapewniając jednocześnie, że wszelkie prace są zgodne z wymogami prawnymi i konserwatorskimi.

„A my już tę działkę kupiliśmy i zrobiliśmy swoje wdrożenia” – opowiada Piotr Grochowski.

Często inwestorzy przywiązują dużą wagę do minimalnej ingerencji w istniejące zabytki, podczas gdy konserwatorzy dążą do większych zmian, mających na celu przywrócenie budynku do stanu zgodnego z ich ideałem. Na przykład, przy renowacji XVIII-wiecznego pałacu konserwatorzy mogą zarekomendować usunięcie secesyjnego wystroju, który sam w sobie jest wartościowy.

„Nie ma jednego określonego kierunku działania. Pewne zasady, kanony postępowania powinny być spójne i wspólne dla obydwu stron. Bardzo wartościową rzeczą mogłyby być wytyczne ministerstwa dla konserwatorów zabytków, gdzie pewne kwestie wprost byłyby ujęte. Czasami się to udaje. Ostatnio powstała wytyczna Ministerstwa i Generalnego Konserwatora Zabytków odnośnie obiektów fortyfikacyjnych. To podstawa, na której można się oprzeć” – mówi Piotr Grochowski.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM