Polityka i społeczeństwo

Unijne wsparcie dla edukacji na Mazowszu – 4,5 mln zł na kształcenie dzieci

Gminy Halinów, Radzanowo oraz Ciechanów oraz powiat węgrowski zostały wyróżnione w konkursie Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, którego organizatorem była Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Wsparcie finansowe w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza zostało przyznane aż 13 projektom.

13 beneficjentów otrzymało środki z UE, aby móc przeprowadzić projekty edukacyjne wspierające uczniów. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, nowatorskie formy i programy nauczania, kółka zainteresowań, warsztaty i laboratoria oraz zajęcia poza szkołą to tylko niektóre z działań, jakie zostaną przeprowadzone w ramach tego projektu.

Naszym celem jest doskonalenie kompetencji kluczowych i nabywanie nowych umiejętności i postaw, które są niezbędne na współczesnym rynku pracy. Z tego względu w naszych projektach będziemy wspierać również uczniów z Ukrainy.

Nauczyciele będą mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności i kompetencji zawodowych poprzez studia podyplomowe, kursy, szkolenia i staże. Aby zapewnić najwyższy poziom edukacji, projekt zakłada również zakup innowacyjnych materiałów dydaktycznych. Dofinansowanie obejmuje również zakup wyposażenia do szkół i przedszkoli, takiego jak komputery, tablice interaktywne, programy multimedialne i sprzęt naukowy.


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM