Polityka i społeczeństwo

Bezpłatne leki dla 16 mln Polaków – Realizacja kolejnej obietnicy KPRM

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje, że Prezydent podpisał ustawę, która zapewni bezpłatne leki również seniorom powyżej 65. roku życia, dzieciom i młodzieży do 18. roku życia. Program ten wspomaga finanse obywateli, pozwalając im zaoszczędzić cenne środki. Jest to możliwe dzięki skutecznej walce z mafiami VAT-owskimi, która pozwala na zwiększenie funduszy państwowych, które mogą zostać przeznaczone na wsparcie Polaków.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że odnowienie polskiego budżetu stało się podstawą do osiągnięcia wielu społecznych sukcesów, w tym w zakresie ochrony zdrowia.

Dzięki zaangażowaniu premiera Jarosława Kaczyńskiego wprowadzono program bezpłatnych leków dla osób do 18. roku życia i powyżej 65. roku życia, co pozwoli zaoszczędzić blisko 16 milionom Polaków.

Kolejnym etapem polityki zdrowotnej jest wprowadzenie systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, w celu ułatwienia im dostępu do leczenia i rehabilitacji.

Premier Mateusz Morawiecki wyraził głęboką wdzięczność dla wszystkich, którzy przyczynili się do wzmocnienia budżetu, dzięki czemu możliwe jest inwestowanie w politykę zdrowotną.

Polityka zdrowotna w Polsce odnotowała znaczny postęp w ostatnich latach. Inwestycje w system ochrony zdrowia pozwoliły na wprowadzenie szerokiego programu bezpłatnych leków dla osób w wieku od 18 lat do 65 lat, a także na poprawę dostępu do leczenia i rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami.

Premier Mateusz Morawiecki wyraził wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do naprawy polskiego budżetu, dzięki czemu możliwe jest inwestowanie w politykę zdrowotną i wykorzystanie jej do poprawy jakości życia Polaków.

Rozszerzony program bezpłatnych leków wprowadzony przez premiera Jarosława Kaczyńskiego pozwolił na zaoszczędzenie blisko 16 milionom Polaków.

Kolejnym krokiem w celu dalszego poprawienia systemu ochrony zdrowia jest wprowadzenie szerokiego programu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, w celu zapewnienia im dostępu do opieki medycznej.

Premier Mateusz Morawiecki wyraził uznanie dla wszystkich, którzy przyczynili się do wzmocnienia budżetu, umożliwiając w ten sposób wprowadzenie nowych rozwiązań w systemie ochrony zdrowia.

Naprawa polskiego budżetu stanowi podstawę wielu sukcesów w obszarze ochrony zdrowia, m.in. wprowadzenie szerokiego programu bezpłatnych leków, znaczącego oszczędności w aptece dla 16 milionów Polaków oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że bez naprawy polskiego budżetu niemożliwe byłoby wprowadzenie nowych udogodnień w systemie ochrony zdrowia i poprawa jakości życia Polaków.

Dzięki naszym zaangażowanym i skutecznym działaniom 11,5 miliona osób, w tym dzieci i młodzież do 18. roku życia, oraz osoby powyżej 65. roku życia, będzie mogło korzystać z naszego rozwiązania, powiększając dotychczasowe grono klientów w wieku powyżej 75. lat.

Rząd dostrzegł, że dwie szczególnie ważne grupy społeczne – dzieci do 18. roku życia oraz osoby powyżej 65. roku życia – powinny otrzymać szczególne wsparcie ze strony państwa. Po wielu dyskusjach i konsultacjach doszliśmy do tego wniosku.

W 2021 r. rząd postanowił poszerzyć listę refundowanych produktów, aby zapewnić lepszy dostęp do bezpłatnych leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych dla wszystkich pacjentów. W ramach tej inicjatywy, wszystkie produkty z listy bezpłatnych leków zostały uzupełnione o kolejne 1 000 pozycji, w tym wyroby medyczne i środki spożywcze. Łącznie, lista bezpłatnych leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych wzrosła do ponad 3 000 pozycji.

Następnie, zgodnie z zaleceniami programu, rząd utworzył zasoby, które pomogły seniorom łatwiej dostać się do produktów z listy bezpłatnych leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych. Zasoby te obejmują programy transportu, doradztwo medyczne i porady dotyczące zdrowia, a także programy pomocy finansowej dla seniorów. Dzięki tym wsparciom dostęp do bezpłatnych leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych jest łatwiejszy niż kiedykolwiek.

Ministerstwo Zdrowia opublikuje niedługo trzy nowe listy bezpłatnych leków na swojej stronie. Lista dla seniorów będzie zawierać ponad 3 800 leków, zaś lista dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia zawierać będzie ponad 2 800 leków.

Z radością ogłaszam, że nasz kraj wreszcie przyjął nową ustawę, która zapewni wszystkim Polakom lepszą opiekę medyczną. Niezależnie od tego, czy bezpośrednio skorzystają z dostępnych usług, czy też ich bliscy będą mieli możliwość skorzystania z właściwego leczenia – wszyscy będą mieli przynajmniej z tego powodu powód do zadowolenia – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Realizacja tych obietnic jest dla nas priorytetem. Zwiększenie wysokości świadczenia 500+ jest zabezpieczeniem przed ubóstwem dzieci, a bezpłatne autostrady zapewnią Polakom szybszy i wygodniejszy transport.

Inwestycje w nadleśnictwa i obniżenie kosztów energii to kolejne obietnice, których realizacja znacząco poprawi jakość życia Polaków. Przygotowaliśmy również szereg innych rozwiązań dotyczących m.in. zatrudnienia, edukacji i służby zdrowia, które mają pomóc obywatelom w codziennym życiu.

Kompleksowy program #NoweKonkrety to konkretne rozwiązania dla Polaków, które mają pozytywny wpływ na ich życie. Wszystkie nasze działania są wykonywane z myślą o lepszym jutrze i zapewnieniu wszystkim obywatelom godnych warunków życia.

Kierowcy samochodów osobowych oraz motocykliści mają od lipca możliwość korzystania z bezpłatnych przejazdów na autostradach A2, A4 i A1. Prezydent w sierpniu podpisał ustawę, zgodnie z którą od przyszłego roku każde dziecko będzie korzystać ze zwiększonej kwoty 800 zł, w porównaniu do obecnych 500 zł.

PAP SA publikuje komunikaty bez wprowadzania do nich jakichkolwiek zmian. Odpowiedzialność za jego treść ponosi nadawca. W razie naruszenia postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe, odpowiedzialność za treść komunikatu ponosi nadawca. (PAP)


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM