Biznes i finanse

Nowa generacja broni dla polskiej armii: amunicja termobaryczna od Militus – PL

Militus – PL zaprezentuje na stoisku Polskiej Izby Producentów Na Rzecz Obronności Kraju wybrane typy amunicji termobarycznej podczas XXXI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, który odbędzie się w dniach 5-8 września br. W ofercie znajdą się m.in. pociski artyleryjskie 155 mm z ładunkiem termobarycznym TB-HE-ER-BT, w tym także w wersji zmodernizowanej do armatohaubicy Krab, a także granaty moździerzowe 120 mm przystosowane do potrzeb Polskich Sił Zbrojnych.

Amunicja termobaryczna stała się bardziej popularna po wybuchu konfliktu na Ukrainie, gdyż okazała się bardziej skuteczna od klasycznej amunicji odłamkowo-burzącej (HE – High-Explosive). Jej siła rażenia jest wyższa dzięki wysokiej temperaturze i gwałtownym, trwającym przez kilkadziesiąt milisekund wahaniom ciśnienia. W przeciwieństwie do klasycznego materiału wybuchowego, fala uderzeniowa trwa dłużej, przenikając przez przeszkody, otwory i przewody wentylacyjne. Technologia termobaryczna pozwala na wytwarzanie kontrolowanego, środkowo-symetrycznego obszaru rażenia, minimalizując zagrożenie szkód ubocznych (collateral damage).

Ammunition termobaryczna oferowana przez warszawską spółkę handlową Militus – PL jest przeznaczona do użytku w systemach artyleryjskich kal. 122 mm, takich jak BM-21, RM-70 czy WR-70 Langusta, a także w lufowych kalibru 155 mm (np. ahs Krab i K9), jak również w moździerzach samobieżnych oraz ciągnionych kalibru 120 mm.

„Prezentowana podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO amunicja charakteryzuje się nie tylko podwyższonymi właściwościami w zakresie współczynników bojowych, ale także przedłużonymi okresami przechowywania. Prezentowana oferta dotyczy elaboracji posiadanej przez Siły Zbrojne amunicji artyleryjskiej – nową kompozycją termobaryczną, co w efekcie zwiększa skuteczność, siłę rażenia oraz co ma także wpływ na redukcję zużycia amunicji w trakcie działań bojowych, jak i przedłuża jej przydatność do użycia” – informuje Dariusz Dębowczyk, prezes zarządu Militus – PL Sp. z o.o.

Bogactwo oferowanych przez Militus – PL produktów zapewnia, że użytkownicy mogą oczekiwać zachowania dotychczasowych parametrów balistycznych i nie wymaga to zmian tabel strzelniczych. Przeglądnąć oferowane przez nas produkty będzie można na stoisku D-77 podczas MSPO w dniach 5 – 8 września.

Militus – PL Sp. z o.o. to międzynarodowa firma specjalizująca się w eksporcie, imporcie i reeksporcie uzbrojenia, środków bojowych, sprzętu wojskowego i logistycznego. Naszymi partnerami handlowymi są podmioty z Ukrainy, Słowacji, Bułgarii, USA, Turcji, Indii oraz krajów byłego ZSRR. Posiadamy koncesję MSWiA nr B – 075/2015 upoważniającą do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością (PN-EN ISO 9001:2015) oraz Certyfikat AQAP 2110:2016. Dzięki tym certyfikatom, możemy zagwarantować naszym klientom wysoką jakość świadczonych przez nas usług.

Militus – PL Sp. z o.o. to uznany partner w branży międzynarodowego handlu uzbrojeniem, środkami bojowymi, sprzętem wojskowym i logistycznym. Naszymi kontrahentami są podmioty z Ukrainy, Słowacji, Bułgarii, USA, Turcji, Indii oraz krajów byłego ZSRR. Nasza firma posiada koncesję MSWiA nr B – 075/2015, dzięki której możemy prowadzić działalność gospodarczą w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Przywiązujemy również wielką wagę do zapewnienia naszym klientom usług najwyższej jakości, czego dowodem są posiadane przez nas Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością (PN-EN ISO 9001:2015) oraz Certyfikat AQAP 2110:2016.

Dariusz Dębowczyk jest prezesem zarządu Militus – PL Sp. z o.o. Od lat współpracuje z polskim sektorem zbrojeniowym, a w okresie 2008-2011 pełnił funkcję wiceprezesa ds. handlu i marketingu w spółce BUMAR. Przez lata jego pracy w sektorze zbrojeniowym zdobył on wysokie kompetencje w zakresie prawa handlu zagranicznego, marketingu i obrotu sprzętem specjalnym. Jego doświadczenie obejmuje także reprezentację organizacji przed Państwowym Arbitrażem Gospodarczym, sądami krajowymi i międzynarodowymi, Sądami Arbitrażowymi w Warszawie, Moskwie, Pradze i Budapeszcie. Więcej informacji na temat Militus – PL Sp. z o.o. znajdziesz na stronie internetowej www.militus.pl.

Dariusz Dębowczyk to menadżer o bogatym doświadczeniu w sektorze zbrojeniowym. Jego kompetencje obejmują prawo handlu zagranicznego, marketingu i obrotu sprzętem specjalnym, dedykowanym siłom zbrojnym i policji wielu krajów świata. Posiada on także szeroką wiedzę w zakresie reprezentacji organizacji przed Państwowym Arbitrażem Gospodarczym, sądami krajowymi i międzynarodowymi, Sądami Arbitrażowymi w Warszawie, Moskwie, Pradze i Budapeszcie. Dariusz Dębowczyk jest prezesem zarządu spółki Militus – PL Sp. z o.o. Więcej informacji na temat firmy możesz znaleźć na jej oficjalnej stronie www.militus.pl.

Dariusz Dębowczyk to wybitny ekspert w dziedzinie prawa handlu zagranicznego, marketingu i obrotu sprzętem specjalnym. Przez lata swojej kariery zawodowej miał okazję współpracować z polskim państwowym sektorem zbrojeniowym, m.in. jako wiceprezes ds. handlu i marketingu w spółce BUMAR. Zdobyte przez niego doświadczenie obejmuje także reprezentację organizacji przed Państwowym Arbitrażem Gospodarczym, sądami krajowymi i międzynarodowymi, Sądami Arbitrażowymi w Warszawie, Moskwie, Pradze i Budapeszcie. Aktualnie pełni funkcję prezesa zarządu w firmie Militus – PL Sp. z o.o. Więcej informacji na jej temat możesz znaleźć na www.militus.pl.

Dariusz Dębowczyk jest menadżerem, prawnikiem oraz ekspertem w obszarze prawa handlu zagranicznego, marketingu i obrotu sprzętem specjalnym. Przez wiele lat współpracował z polskim państwowym sektorem zbrojeniowym, a w okresie od 2008 do 2011 pełnił funkcję wiceprezesa ds. handlu i marketingu w spółce BUMAR. Posiada on także szeroką wiedzę w zakresie reprezentacji organizacji przed Państwowym Arbitrażem Gospodarczym, sądami krajowymi i międzynarodowymi, Sądami Arbitrażowymi w Warszawie, Moskwie, Pradze i Budapeszcie. Obecnie jest prezesem zarządu w firmie Militus – PL Sp. z o.o. Więcej informacji na jej temat możesz znaleźć na stronie internetowej www.militus.pl.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM