Nauka i technologie

Skorzystaj z kalkulatora śladu węglowego i zmniejsz swój wpływ na środowisko – poradnik dla firm w serwisie Firmove.pl

Nasz bezpłatny kalkulator pozwala firmom na szybkie i łatwe obliczenie emisji gazów cieplarnianych w oparciu o najnowsze standardy GHG Protocol. Niezależnie od wielkości działalności – od jednoosobowych działalności gospodarczych po duże przedsiębiorstwa – wszyscy mogą skorzystać z narzędzia niezależnie od tego, czy są klientami naszego banku, czy nie.

„Coraz więcej przedsiębiorstw działa na rzecz redukcji swojej emisyjności. Wynika to z rosnących oczekiwań rynku, regulatorów, kontrahentów i konsumentów. Firmy są coraz bardziej świadome tego, że zrównoważony rozwój to korzyści w wymiarze środowiskowym, społecznym i potencjał na realne oszczędności – choćby w zakresie kosztów energii, lepsze warunki finansowania czy nowe źródła przychodów. To też szansa na budowanie i wzmacnianie konkurencyjności na nowym polu – konkurencyjności klimatycznej. Chcemy wspierać klientów biznesowych w tych wysiłkach, m.in. dostarczając rozwiązania, które w przystępny sposób pozwolą rzetelnie wyliczać dane dotyczące własnych emisji firmy” – powiedziała Ewa Łuniewska, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego. „Bezpłatny kalkulator śladu węglowego udostępniamy w naszym serwisie Firmove.pl, którego jednym z celów jest wspieranie przedsiębiorczości oraz podnoszenie świadomości w obszarze ESG. Kalkulatorowi towarzyszą treści edukacyjne, które będą na bieżąco rozbudowywane” – dodała E. Łuniewska.

Nowe dyrektywy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju będą coraz bardziej obowiązkowe dla firm wchodzących w skład łańcucha dostaw. Większe przedsiębiorstwa będą wymagać od swoich dostawców danych dotyczących wpływu ich działalności na środowisko, w tym informacji o śladzie węglowym.

Nowe wytyczne dotyczące zrównoważonego rozwoju wprowadzane są stopniowo do praktyki biznesowej. Firmy znajdujące się w łańcuchu dostaw również będą musiały dostosować się do tych regulacji. Większe podmioty będą zwracać się do dostawców o dane na temat oddziaływania na środowisko, w tym w szczególności informacje o wpływie emisji gazów cieplarnianych.

Śledzenie śladu węglowego to doskonała okazja do zminimalizowania emisji gazów cieplarnianych. Ocena wyników w przeliczeniu na jednostki funkcyjne (emisje na jednego pracownika, m2 czy jednostkę wartości obrotu) jest kluczowa w celu wdrożenia odpowiednich kroków. Rejestracja danych dotyczących zużycia energii, surowców i innych zasobów w firmie służy nie tylko do wyliczenia śladu węglowego w zakresach 1 i 2, ale też do podejmowania bardziej racjonalnych decyzji oraz planowania strategicznego, co może skutkować obniżeniem wydatków. Umożliwia to także wprowadzanie szeregu innowacji, w tym cyfryzacji procesów.

Kalkulator GHG Protocol stwarza możliwość firmom dokładnego monitorowania i mierzenia ich emisji gazów cieplarnianych w zakresach 1 i 2. Wprowadzając dane, firma może uzyskać wygenerowany automatycznie raport, który będzie zawierał informacje na temat stosowanego standardu obliczeń oraz przykłady, pomagające lepiej zrozumieć skalę wyników. Aby wyliczyć wynik, kalkulator wykorzystuje około 500 wskaźników, pozyskanych od poszczególnych krajowych dostawców energii elektrycznej i cieplnej, a te będą regularnie aktualizowane w przyszłości.

Kalkulator jest rezultatem współpracy z ekspertami Fundacji Climate Strategies Poland, która wspiera firmy i miasta w konfrontacji ze zmianą klimatu. Specjaliści Fundacji pomagają m.in. w liczeniu śladu węglowego, tworzeniu strategii dekarbonizacji, edukacji klimatycznej oraz działaniach na rzecz informowania o zmianie klimatu.

Chcesz wiedzieć więcej na temat kalkulatora? Sprawdź ten link, aby uzyskać więcej informacji.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM