Polityka i społeczeństwo

Wypełnijmy obietnicę edukacji dla wszystkich: Fundusz Education Cannot Wait wzywa światowych liderów

Raport Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat działania globalnego funduszu na rzecz edukacji w sytuacjach wyjątkowych wykazuje, że możliwe było dotarcie do blisko 9 mln dzieci.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Alfabetyzacji w dniu 8 września 2023 r. organizacja Education Cannot Wait (ECW) wzywa światowych liderów do zapewnienia większego wsparcia finansowego w celu budowania zrównoważonych i pokojowych społeczeństw. ECW jest globalnym funduszem ONZ, który dostarcza edukację w trudnych okolicznościach.

Organizacja ECW i jej partnerzy strategiczni osiągnęli w 2022 r. ogromny sukces w dostarczaniu kompleksowej edukacji wysokiej jakości do 8,8 mln dzieci na całym świecie, w tym do 4,2 mln w ciągu jednego roku. Informacje te pochodzą z Rocznego raportu z rezultatów opublikowanego dzisiaj.

„Osiągnięcia nakreślone w nowym raporcie z rezultatów działań ECW pokazują, że globalny fundusz działa w sposób silny, szybki i sprawny, stawiając przy tym na wysoką jakość. Jednocześnie, mimo że darczyńcy przekazują coraz większe kwoty, luka w finansowaniu wciąż się pogłębia, a fundusz w 2022 r. był w stanie sfinansować tylko 30 proc. potrzeb edukacji w sytuacjach wyjątkowych. Musimy podjąć wyzwanie i odblokować więcej środków finansowych na edukację” – powiedział Gordon Brown, specjalny wysłannik ds. edukacji globalnej i przewodniczący grupy sterującej wysokiego szczebla ECW.

ECW stoi przed wyzwaniem, jakim jest luka finansowa wynosząca 670 mln dolarów amerykańskich, koniecznych do realizacji Planu Strategicznego na lata 2023-2026. Jeśli ECW powiedzie się w tym zadaniu, w ciągu następnych trzech lat wynik ma dotrzeć do 20 mln dzieci.

ECW wspiera rządy w ich wysiłkach na rzecz wyeliminowania ubóstwa i głodu, poprzez zwiększenie dostępu do edukacji i zwiększenie jakości usług opiekuńczych.

ECW pomaga rządom w dążeniu do wyeliminowania ubóstwa i głodu, wykorzystując narzędzia jak zwiększenie dostępu do edukacji i poprawa jakości usług opiekuńczych.

„Z nadzieją i odwagą możemy podjąć wyzwanie świata znajdującego się w ogniu zmian klimatycznych, brutalnych konfliktów i przymusowych przesiedleń. Możemy to zrobić, jeśli odważymy się na śmiałe inwestowanie w edukację dla tych, którzy zostali najbardziej w tyle” – powiedziała Yasmine Sherif, dyrektor wykonawczy Education Cannot Wait.

ECW zdołało szybko przekształcić swoje działania programowe, aby wspierać dzieci w czasach pandemii, dostarczając im bezpieczne i dostępne narzędzia digitalowe oraz edukację w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. W wyniku tego, organizacja do tej pory pomogła 32,2 mln dzieci w 44 krajach.

ECW wykonało duży krok w celu osiągnięcia swojego celu, aby dotrzeć do najbardziej niedostępnych dzieci na całym świecie. W 2022 r. w ramach działań inwestycyjnych ECW pomoc trafiła do ponad 4,2 mln dzieci, z czego 21 proc. stanowili uchodźcy, a 14 proc. osoby przesiedlone wewnątrz granic swojego kraju.

W 2022 r. ECW skupiała się na radzeniu sobie z konsekwencjami zmian klimatycznych, wspierając regiony dotknięte suszą, takie jak Afryka Wschodnia, Pakistan i Sudan, których mieszkańcy cierpieli z powodu powodzi. Ponadto, ECW zapewniła finansowanie w celu zapobieżenia wojnie na Ukrainie i okiełznania przemocy wokół jeziora Czad i w Etiopii.


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM