Polityka i społeczeństwo

Polska traci ukraińskich uchodźców – wpływ czynników społecznych i ekonomicznych – raport EWL i UW

Polacy mogą wykorzystać możliwości, jakie oferują Ukraińcy, którzy zamierzają wyemigrować do Niemiec. Badanie „Z Polski do Niemiec. Nowe trendy ukraińskiej migracji uchodźczej” przeprowadzone w 2020 roku przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego wykazało, że dostęp do przyjaciół i znajomych, wyższe zarobki oraz świadczenia socjalne to najważniejsze przyczyny migracji z Ukrainy do Niemiec. Polska może wykorzystać te informacje do wypracowania konkurencyjnej oferty, aby przyciągnąć Ukraińców do naszego kraju.

Dane Eurostatu wskazują, że w Niemczech w czerwcu 2023 roku zarejestrowanych było ok. 1,1 mln obywateli Ukrainy, co oznacza wzrost w stosunku do sierpnia 2022 r. o ponad 410 tys. osób. Natomiast w Polsce liczba zarejestrowanych uchodźców zmniejszyła się z 975 tys. do 624 tys. w tym samym czasie.

Wyniki badań przeprowadzonych w 2020 r. wskazują też na wzrost przyczyn społecznych jako głównego czynnika wpływającego na wybór kraju docelowego dla uchodźców. Zdecydowana większość uchodźców wybiera kraj, w którym mają przyjaciół lub znajomych (54%), często wybierają też miejsce, w którym zamieszkuje ich rodzina (34%).

Dla wielu Polaków przyczyną wyjazdu za granicę były także kwestie finansowe, w tym atrakcyjne świadczenia socjalne w Niemczech (42%), możliwość zgromadzenia oszczędności (38%) oraz wyższe wynagrodzenia (27%).

Od momentu pojawienia się uchodźców na terenie Polski, przeciętny okres ich pobytu trwał 4 miesiące. W tym czasie prawie połowa badanych osób (52%) wyemigrowała z Polski do Niemiec. Natomiast 32% ankietowanych pozostało w naszym kraju od 4 do 6 miesięcy.

„Po 24 lutego 2022 roku Niemcy odpowiedziały na napływ uchodźców z Ukrainy poprzez wprowadzenie najbardziej liberalnych przepisów dot. dostępu cudzoziemców do rynku pracy, szybkich, a często obowiązkowych, kursów językowych oraz zawodowych, korzystając jednocześnie z wysokiego poziomu kwalifikacji zawodowych ukraińskich obywateli. Działania te, w połączeniu z dotkliwym brakiem rąk do pracy na niemieckim rynku, wskazują na prawdopodobieństwo dalszego wzmocnienia tego trendu migracyjnego” – komentuje wyniki badań Andrzej Korkus, prezes EWL.

Badanie wykazało, że w III kwartale 2022 roku, 41% uchodźców z Polski wyemigrowało do Niemiec. Jednakże pozostała część wciąż nie zdecydowała się na powrót do Polski.

Polska ma szansę zatrzymać uchodźców, ponieważ jedynie 13% respondentów rozważa powrót do naszego kraju. Jednocześnie okazuje się, że aż 49% uchodźców wciąż nie wie, co zrobić w kontekście przyszłości.

Na podstawie badań można stwierdzić, że polski rynek pracy wymaga rozwoju i przyciągnięcia uchodźców, aby zrekompensować odpływ pracowników do Niemiec.

Badania wykazały, że uchodźcy z Ukrainy, którzy opuścili Polskę i wyjechali do Niemiec, nie pozostawiają nas bez wsparcia. 50% z nich uważa, że powrót do Polski jest możliwy, jeśli znajdą satysfakcjonujące zatrudnienie, a 49% uważa, że wyższe wynagrodzenie w Polsce stanowi jeszcze jeden powód do powrotu. Ponadto, 27% uchodźców rozważa powrót do Polski po niepowodzeniu zawodowym w Niemczech.

Badanie „Z Polski do Niemiec. Nowe trendy ukraińskiej migracji uchodźczej” zostało przeprowadzone w sierpniu 2023 roku w Niemczech, na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP, przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Raport powstał po przeanalizowaniu wyników ankiety, w której wzięło udział 400 obywateli Ukrainy, przybyłych do Polski po wybuchu wojny, a następnie wyemigrowanych do Niemiec. Partnerami projektu były Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Instytut Zachodni.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM