Nauka i technologie

Zagłada iglastych drzew Europy Środkowej do 2080 r

Według badań przeprowadzonych przez polskich naukowców, do 2080 r. inwazyjne gatunki drzew iglastych znikną z Europy Środkowej i będą obecne jedynie w Skandynawii i Wielkiej Brytanii. Prof. Marcin K. Dyderski z Instytutu Dendrologii PAN wyraża nadzieję, że dane te pozwolą na planowanie zmian w zarządzaniu lasami.

Dr. Radosław Puchałka wraz z zespołem naukowców z Polski, Czech, Ukrainy, Rumunii i Bułgarii skonstruował model wskazujący na zmiany występowania gatunków drzew uznanych za szczególnie ważne zarówno z perspektywy ekologicznej, jak i ekonomicznej w umiarkowanej strefie klimatycznej Europy.

Naukowcy wybrali do swojego badania sześć gatunków drzew iglastych (jodłę olbrzymią, świerka sitkajskiego, sosnę wydmową, sosnę wejmutkę, daglezji zielonej oraz żywotnika olbrzymiego) i sześć gatunków drzew liściastych (klon jesionolistny, bożodrzew gruczołowaty, jesion pensylwański, orzech czarny, czeremchę amerykańską i dąb czerwony). Wskazane gatunki badane były w celu określenia ich wpływu na środowisko naturalne.

Według najnowszych badań, inwazyjne gatunki drzew iglastych znikną z Europy Środkowej do 2080 roku. Przyczyną tego jest wzrost temperatur oraz malejąca wilgotność powietrza, które spowodują, że gatunki te po prostu nie będą w stanie przetrwać. Oznacza to, że będziemy musieli znaleźć inne sposoby na ochronę środowiska naturalnego. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C98117%2Cinwazyjne-gatunki-drzew-iglastych-znikna-z-europy-srodkowej-do-2080-r.html.


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM