Zdrowie i styl życia

Śledzenie źródeł destrukcji mózgu w psychozie: tropy prowadzące do odkryć

Udowodniono, że epizody psychotyczne mają swoje podłoże w anatomii mózgu, a konkretnie w zmniejszeniu objętości istoty szarej, co powoduje postępowanie procesu neurodegeneracyjnego. Świadczy o tym niemalże pewna hipoteza, że wszystkie te zmiany mają swój początek w hipokampie. Opracowanie właściwego leczenia dla pacjentów z tego rodzaju schorzeniami przybliża się w miarę poznawania mechanizmów, które stoją za ich występowaniem.

Zaburzenia psychotyczne mają poważne konsekwencje dla jednostki. Aby zapobiec ich pojawieniu się, konieczne jest zidentyfikowanie czynników, które je wywołują, oraz stworzenie skutecznych metod profilaktyki.

Psychozy nie są zarezerwowane wyłącznie dla schizofrenii, ale mogą być jednym z objawów wielu chorób, takich jak depresja. Używanie substancji psychoaktywnych, szczególnie marihuany, może być również czynnikiem wywołującym epizody psychotyczne, szczególnie u osób młodych.

Badanie przeprowadzone przez zespół naukowców z Monash University, kierowany przez dr. Sidhanta Chopra, miało na celu sprawdzenie hipotezy dotyczącej ukształtowania sieci połączeń neuronalnych w mózgu oraz weryfikację, czy istnieją rejony mózgu, które stanowią potencjalne epicentra zmniejszania się objętości istoty szarej podczas różnych etapów psychoz. Wyniki zostały niedawno opublikowane w renomowanym czasopiśmie JAMA.

Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem wysokiej jakości metodologii. Naukowcy wzięli pod uwagę 534 pacjentów, z których część cierpiała na jeden epizod psychozy, a część na wiele. W sumie do badania zostało włączonych 412 chorych i 356 zdrowych osób, aby uzyskać reprezentacyjny wzorzec mózgu. Większość pacjentów przyjmowała leki antypsychotyczne.

Śledząc zmiany w istocie szarej, przeprowadziliśmy badanie rezonansu magnetycznego po upływie 3 i 12 miesięcy. Ponadto porównaliśmy wyniki z mózgami osób zdrowych, aby zweryfikować postęp zmian.

Nowe badania wskazują, że zaawansowanie psychozy może zostać bardziej precyzyjnie określone dzięki wykrywaniu zmian w metabolizmie neuronów. Badania wykonane na grupie pacjentów z psychoza wykazały, że wraz z postępem schorzenia dochodzi do zmian w metabolizmie glikogenu i glukozy w obszarach mózgu związanych z psychoza.

Badacze sugerują, że zmiany w metabolizmie można wykorzystać do szybszego i precyzyjniejszego diagnozowania psychozy. Ponadto, wykryte wczesne zmiany metabolizmu neuronów mogą być użyte do monitorowania postępów terapii i przyspieszenia ustąpienia objawów psychozy.

Zgodnie z twierdzeniami naukowców, włókna istoty białej są niezbędne do przenoszenia patologicznych zmian w mózgu podczas epizodów psychozy. Także w chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera, struktura połączeń neuronowych jest głównym czynnikiem decydującym o tym, czy w mózgu wystąpią zmiany – bez względu na to, czy powodem są leki czy choroba. Według badaczy, hipokamp jest najprawdopodobniej miejscem wyjścia dla wszelkich zmian w mózgu, a następnie powoduje ich rozprzestrzenianie się do innych części mózgu.

Według dr Chopry odkrycie jego zespołu sugeruje, że zmiany w istocie szarej charakterystyczne dla psychozy są częścią bardziej złożonego procesu, który może przypominać mechanizmy chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona czy choroba Alzheimera.

Badania naukowe wykazały, że psychoza powoduje zmiany w hipokampie, które następnie obejmują tylną część kory mózgowej, a w późniejszym okresie dotyczą także przedczołowej. Podobny postęp zmian w mózgu wykryto również w chorobach neurodegeneracyjnych.

Prof. Alex Fornito, kierujący częścią eksperymentalną badania, wskazuje, że hipokamp jest silnym kandydatem w roli miejsca, z którego wychodzą zmiany w istocie szarej w przebiegu psychozy. Aby jednak potwierdzić te ustalenia, konieczne są dalsze badania.

Nasze badanie wykazało, że leki antypsychotyczne mogą mieć wpływ na zmiany w mózgu spowodowane przez psychozy, a wyniki to potwierdzają. Pozwala to na niezwykle istotne podejście do dalszych badań na temat rozwoju psychozy i jej leczenia.

„Większość badań do tej pory dotyczyła osób, które są w trakcie terapii lekami antypsychotycznymi, przez co trudno było odróżnić, które zmiany w mózgu są pochodzenia lekowego, a które – chorobowego” – wyjaśnia dr Chopra.

Doktor wierzy, że jego badania otwierają drzwi do nowych możliwości zrozumienia skutków epizodów psychotycznych na mózg, a także pozwalają na przewidywanie reakcji pacjentów na tę chorobę.

Uważa on, że wyniki jego zespołu dają szansę na zgłębienie przyczyn zaburzeń psychicznych w mózgu, a także wskazują na to, jak będą reagować poszczególni pacjenci.

Według doktora jego prace umożliwiają lepsze zbadanie powodów zmian w mózgu związanych z psychozy, a także wskazują, jakie będą skutki dla pacjentów.

Badania wykazały, że zmiany w mózgu, takie jak atrofia szarych komórek, są obecne we wszystkich stadiach psychoz. Te zmiany mają związek z utrzymywaniem i pogłębianiem się objawów. Przeprowadzone przez JAMA Network badania wykazują, że zmiany te są złożone i rozprzestrzeniają się na różnych poziomach w mózgu. Wyniki te sugerują, że aby skutecznie leczyć psychozę, konieczne jest, aby lekarze uwzględniali te zmiany i stosowali zindywidualizowaną terapię.

Naukowcy odkryli, w jaki sposób efekty psychoz wpływają na cały mózg. Badania wykonane na grupie osób chorujących na schizofrenię pokazują, że zaburzenia psychiczne mają znaczący wpływ na zmiany w aktywacji neuronów w różnych częściach mózgu. Wyniki tych badań dostarczają nowych informacji na temat zaburzeń psychicznych i stanowią ważny krok w kierunku lepszego zrozumienia ich przyczyn.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM