Polityka i społeczeństwo

100000 Mieszkań Zasilanych Zieloną Energią dzięki Programowi TERMO MRiT

Ministerstwo Rozwoju i Technologii z dumą informuje:

Kamienice i bloki w całym kraju zostaną objęte zielonymi instalacjami o łącznej mocy blisko 36 megawatów, dzięki czemu ponad 100 tys. mieszkań będzie mogło cieszyć się ekologicznym zasilaniem. Mieszkańcy ponad 1,5 tys. bloków i kamienic będą mogli z dumą stwierdzić, że mieszkają w budynkach przyjaznych środowisku.

„Po półrocznym funkcjonowaniu programu TERMO odnotowujemy imponujący sukces. Już 100 tys. gospodarstw domowych skorzysta z systemów OZE, które produkują prąd lub ciepło na ich potrzeby. To oznacza mniejsze wydatki na energię i więcej pieniędzy w portfelach. Program rządowy odniósł sukces w popularyzacji przydomowych instalacji OZE na wsiach i w małych miejscowościach. Teraz koncentrujemy się na przeniesieniu tego sukcesu do większych miast i metropolii za pomocą fotowoltaiki” – wyjaśnia minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Organizacje takie jak spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz samorządy, które posiadają budynki wielorodzinne, mogą skorzystać z grantu OZE i otrzymać dopłaty do inwestycji w odnawialne źródła energii, a także innych inwestycji, które zwiększą energooszczędność budynków wielorodzinnych. Łączny budżet na te cele wynosi 448 mln zł.

Inwestycje będą realizowane w ramach Programu TERMO oraz rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK). Przy wsparciu Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz Funduszu Dopłat, których finansowanie dostarcza budżet państwa, a zarządzanie sprawuje Bank Gospodarstwa Krajowego, środki KPO (obecnie prefinansowanie z PFR) będą wzbogacone o dodatkowe sumy.

Rozpoczęcie składania wniosków nastąpiło 1 lutego 2023 roku, a od tego czasu liczba przesłanych wniosków wynosi 2,9 tysięcy. Z tego 1530 przyniosło sukces i zakończyło się podpisaniem umowy na dofinansowanie. Łączna wartość inwestycji wynosi 196,43 milionów złotych, zaś dofinansowanie z budżetu, zawarte w umowach, to 85,05 milionów. Do 105,3 tysięcy gospodarstw domowych popłynie czysta energia, a przewidywany wzrost mocy OZE to 35,6 MW.

Grant OZE daje możliwość właścicielom i zarządcom budynków wielorodzinnych na zainwestowanie w odnawialne źródła energii, w ramach których będą mogli dokonać zakupu, montażu, budowy nowej instalacji lub modernizacji istniejącej, zwiększając moc instalacji o minimum 25%.

Korzystając z grantu, możesz uzyskać do 50% zwrotu poniesionych kosztów bez podatku VAT. Oferujemy elastyczne warunki udzielenia dofinansowania, bez zbędnych dodatkowych wymagań. Z kosztów przedsięwzięcia można ponadto uwzględnić koszty infrastruktury, która jest niezbędna do działania instalacji OZE.

„Świat staje się coraz bardziej zaawansowany technologicznie, dlatego zamierzamy na szerszą skalę wykorzystywać niskoemisyjne źródła energii. To przyniesie korzyści dla wszystkich, w tym oszczędność energii i pieniędzy, ochronę środowiska oraz nowe możliwości dla biznesu. Z radością witamy pozytywne reakcje na nasz program – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Program grantów OZE prowadzony jest przez BKG do połowy 2026 r. oraz w ramach programu TERMO. W jego skład wchodzą granty MZG, mające na celu poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy oraz granty termomodernizacyjne. Nabór na wszystkie trzy typy grantów trwa nadal.

PAP SA nie wprowadza żadnych modyfikacji do treści komunikatów publikowanych w serwisie. Odpowiedzialność za treść komunikatów ponosi ich nadawca, zgodnie z zapisami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM