Nauka i technologie

Krok w stronę zmiany klimatu: II Śląski Konwent Klimatyczny CLIMATE-CON 2023

11 i 12 października br. Stadion Śląski w Chorzowie będzie miejscem spotkania ekspertów i osób zaangażowanych w ochronę środowiska, w celu wymiany informacji na temat aktualnych wyzwań klimatycznych, przed jakimi stoi nasz kraj. Wówczas odbędzie się druga edycja Śląskiego Konwentu Klimatycznego CLIMATE-CON 2023 – Regiony dla klimatu.

Uczestnicy tego wydarzenia będą mieli okazję poznać szczegóły dotyczące zmian klimatycznych i najskuteczniejszych metod ich przeciwdziałania. Wszystko to w atmosferze służącej wzajemnemu wspieraniu i wymianie wiedzy.

Podczas dwóch dni wydarzenia przewidziano aż 28 paneli dyskusyjnych, na których wystąpi ponad 90 prelegentów. Sesje tematyczne i warsztaty będą prowadzone jednocześnie w pięciu salach. W programie znajdą się dwa bloki tematyczne: „Młodzież dla klimatu” (sesja popularno-naukowa adresowana m.in. do studentów śląskich uczelni) i „Nauka dla klimatu” (sesja skierowana do studentów śląskich uczelni). Poza tym przewidziano również blok dotyczący ograniczania niskiej emisji w sektorze transportu, który składa się z sześciu paneli dyskusyjnych i warsztatów dla gmin, poświęconych projektowaniu i wdrażaniu planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP).

Światowa ekopromocja to nie tylko wydarzenia towarzyszące takie jak pokaz mody i biżuterii recyklingowej „Ekomoda” czy wystawa prac „Inspirowane naturą”. Zaplanowano również prezentację inwestycji proekologicznych z całego województwa śląskiego, która powstała z myślą o kampanii edukacyjno-informacyjnej „Bierzemy powietrze pod swoje skrzydła”.

CLIMATE-CON 2023 jest wydarzeniem o zasięgu europejskim, które ma na celu promowanie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego i ich związkami, organizacjami pozarządowymi, środowiskiem eksperckim i akademickim, przedsiębiorcami, studentami, młodzieżą szkolną oraz mieszkańcami województwa śląskiego w kwestii zrównoważonego rozwoju.

CLIMATE-CON 2023 jest doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, a także do wspólnego wypracowywania nowych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska. Wydarzenie odbędzie się podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, który odbędzie się w dniach 9-12 października 2023 r. w Brukseli.

CLIMATE-CON 2023 to niezwykła okazja do wspólnych działań i wymiany wiedzy poprzez współpracę między różnymi grupami społecznymi, których celem jest przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju. Wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 9-12 października 2023 roku w Brukseli i będzie adresowane do szerokiej grupy odbiorców.

Wydarzenie będzie okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów, jak wspólnie wpływać na zmiany w trosce o środowisko naturalne, jakość powietrza i zdrowie mieszkańców województwa śląskiego. Jego celem będzie nie tylko podsumowanie dotychczasowych prac, ale także wypracowanie innowacyjnych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska.

Na dwudniowym spotkaniu przyjrzymy się zagadnieniom adaptacji do zmian klimatu oraz działań, które możemy podjąć, aby zmniejszyć ich szkodliwe skutki, w tym:

Transformacja regionu górniczego w kontekście mitygacji i adaptacji zmian klimatu, włączając w to koncepty miast neutralnych klimatycznie, architektów dla klimatu, budynków zeroemisyjnych i planów zrównoważonej mobilności miejskiej, jest celem głównym projektów. Planujemy również zbadanie wpływu zmian klimatycznych na bioróżnorodność i zdrowie społeczeństwa oraz wprowadzenie technologii i ekobiznesu, aby wesprzeć proces przystosowawczy do zmian klimatycznych.

W ramach projektów LIFE zaplanowano przegląd i wprowadzenie ograniczeń dostępności przestrzeni miejskich dla pojazdów spalinowych oraz finansowanie transportu publicznego i ekologicznych łańcuchów dostaw. Opracowano też strategię opartą na odnawialnych źródłach energii i koncepcję green smart city, implikując wykorzystanie technologii i środowiska w miastach i wsiach. Rewolucja samochodów osobowych w 2035 roku jest również częścią planu.

Aby wspierać wdrażanie planów zrównoważonej mobilności miejskiej, zorganizujemy międzynarodowe warsztaty dla gmin, którym będą towarzyszyć przedstawiciele struktur unijnych, nauki, biznesu, instytucji samorządowych, szkół oraz organizacji pozarządowych i społecznych.

Nowy projekt, pod nazwą „Śląskie. Przywracamy błękit”, to największy w Europie program ochrony powietrza, który będzie dotyczył całego województwa śląskiego. Program ten zakłada współpracę 89 partnerów i współbeneficjentów.

Projekt LIFE-IP COALA ma na celu skuteczne przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu na poziomie regionalnym, poprzez stworzenie i wdrożenie regionalnej strategii adaptacyjnej oraz wykorzystanie synergii pomiędzy przeciwdziałaniem zmianom klimatu, neutralnością węglową i transformacją.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM