Polityka i społeczeństwo

Unikalne działanie EUCO: 100% spłacenia zobowiązań wobec klientów

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. podejmuje kroki w kierunku restrukturyzacji i opracowało propozycje układowe dla wierzycieli. Pod nadzorem zarządcy restrukturyzacyjnego przygotowano plan, który obejmuje 100% spłaty zobowiązań wobec klientów. Dokument został przesłany do sądu za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Gdy propozycje układowe zostaną przegłosowane i układ zatwierdzony przez sąd, rozpocznie się proces spłat.

EuCO jest pionierem w dziedzinie odszkodowawczej i przez ostatnie 18 lat pomogło ponad 350 tysiącom rodzin osób poszkodowanych zarabiając w tym czasie ponad 3 miliardy złotych. Niestety, pandemia COVID-19, wzrost prowizji bankowych i inne czynniki zewnętrzne wpłynęły na sytuację finansową spółki. Zarząd podjął więc szybkie środki restrukturyzacyjne w celu wyprowadzenia firmy na prostą, spłaty zobowiązań i powrotu na pozycję lidera branży. Przygotowanie propozycji układowych jest kluczowym etapem tego procesu.

EuCO przygotowało szczegółowy plan, który będzie stanowił podstawę układowego spłacania zobowiązań. Szczególny nacisk położono na to, aby spłata wierzytelności klientów była w 100%. EuCO przedstawiło swoje propozycje wszystkim wierzycielom, a po ich akceptacji układ będzie wymagał zatwierdzenia przez sąd. Prawomocna decyzja sądu da sygnał do rozpoczęcia procesu spłacania długów.

“Od samego początku intencją zarządu jest całkowita spłata klientów. Wiemy, jak to jest dla nich ważne i robimy wszystko, by należne im środki zostały wypłacone w 100%” – podkreśla prezes EuCO – Renata Sawicz-Patora.

Firma EuCO od ponad roku wprowadziła unikatowy system płatności podzielonej, który jest najbezpieczniejszy dla jej klientów. Świadczenia wypłacane są bezpośrednio na ich konta, a EuCO otrzymuje jedynie prowizję wynikającą z umowy. Zarząd spółki konsekwentnie realizuje wszystkie etapy postępowania restrukturyzacyjnego, by zapewnić jak najwyższe odszkodowania oraz odzyskać zaufanie klientów. Dzięki transparentności w działaniu i wiarygodności firmy, pozytywne komentarze o EuCO pojawiają się coraz częściej, a grono jej klientów systematycznie rośnie.

EuCO jest jedyną firmą na rynku odszkodowań, która zapewnia swoim klientom pełne bezpieczeństwo i gwarancję spłaty zobowiązań. Kontynuując politykę transparentności w działaniu, spółka osiąga najwyższe standardy obowiązujące w branży ubezpieczeniowej. Zarząd EuCO wciąż stara się o uzyskanie jak najwyższych odszkodowań dla swoich klientów i zaprasza do skorzystania z oferowanych usług.

Restrukturyzacja jest najlepszym wyjściem dla spółki i jej wierzycieli. Głosowanie powinno odbyć się jak najszybciej, aby umożliwić zawarcie układu. W przeciwnym razie wierzyciele mogą otrzymać znikomą wypłatę. Wierzyciele profesjonalni mają za zadanie dostrzec interesy klientów – osób fizycznych – i zadbać o ich zadowolenie.

“Od wyniku tego głosowania zależy powodzenie prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego. Dlatego apelujemy o zrozumienie i kredyt zaufania. Tylko działająca spółka może zarabiać i spłacać zaległości. Obiecuję, że zrobimy wszystko, by tak się stało, jeśli tylko wierzyciele dadzą nam szansę” – zapewnia prezes EuCO.

Głosowanie wierzycieli będzie ważnym krokiem w procesie restrukturyzacyjnym. Jego pozytywny wynik zapewni spółce możliwość rozpoczęcia spłacania swoich zobowiązań, zgodnie z ustalonym wcześniej układem. W szczególności, naszym głównym priorytetem jest zaspokojenie wymogów naszych klientów indywidualnych w wysokości 100%.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM