Polityka i społeczeństwo

Komisja Europejska Zatwierdza Dopłaty do Kukurydzy: Oto, Co Oznacza dla Rolników

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza, że Komisja Europejska wyraziła zgodę na dopłaty do kukurydzy we wspólnym rynku. Umowa obejmuje okres do 30 października 2023 r., a wnioski będą przyjmowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o te dopłaty powinny złożyć wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do końca października 2023 r. Wszelkie informacje dotyczące składania wniosków są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kto może skorzystać z pomocy?

Komisja Europejska przyjęła program wsparcia dla polskich podmiotów prowadzących skup i obrót kukurydzą, w ramach tymczasowych kryzysowych środków państwa. Uczestnicy programu, którzy spełniają następujące warunki, mogą otrzymać dopłaty: nabycie mokrej kukurydzy od producenta rolnego z numerem identyfikacyjnym od 15 września do 31 grudnia 2022 roku; poniesienie dodatkowych kosztów w wyniku niestabilnego rynku kukurydzy, wywołanego agresywnymi działaniami Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Kwota wsparcia

Kwota wsparcia zostanie określona jako iloczyn stałej stawki 200 PLN i liczby ton mokrej kukurydzy nabytej w okresie od 15 września do 31 grudnia 2022 r., lecz nie więcej niż w wyniku mnożenia liczby ton sprzedanych po 15 marca 2023 r. i współczynnika 1,25.

Aby złożyć wniosek, wymagane jest dostarczenie go do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu do 30 października 2023 roku. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej ARiMR.

Podmiot rozpatrujący wniosek zobowiązany jest do jego rozpatrzenia do 15 listopada 2023 roku.

Serwis PAP publikuje komunikaty bez wprowadzania zmian w treści lub formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi pełną odpowiedzialność za treść, uwzględniając postanowienia art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM