Biznes i finanse

ADIUVO INVESTMENTS SA (1/2022) Aktualizacja informacji nt. sprzedaży akcji spółki zależnej Cambridge Chocolate Technologies S.A. – zawarcie umów przyrzeczonych

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 36/2021 w sprawie zawarcia przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki zależnej Cambridge Chocolate Technologies S.A. [CCT], Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w związku ze spełnieniem ostatniego warunku o których mowa w ww. raporcie bieżącym w dniu 18 stycznia 2022 r. Emitent zawarł z Panem Mateuszem Wcześniakiem i Panem Maciejem Nowakiem [Kupujący] przyrzeczone umowy sprzedaży akcji CCT.

Na podstawie zawartych umów Emitent sprzedał na rzecz Kupujących wszystkie posiadane 8.200.000 akcji CCT. Z tytułu sprzedaży posiadanych akcji CCT Emitent otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości ok. 209 tys. zł.

Ponadto z tym samym dniem również Lycotec Ltd z siedzibą w Cambridge będące stroną umowy przedwstępnej zawarło z Kupującymi przyrzeczone umowy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji CCT.

Przeniesienie własności i praw z akcji CCT nastąpi z chwilą zapisania akcji na rachunku maklerskim Kupujących.

Jednocześnie Emitent przypomina, że zgodnie informacjami przekazanymi raportem bieżącym nr 37/2021 w związku z przeniesieniem własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa CCT na Silicon Fields Sp. z o.o. [podmiot powiązany z Emitentem] technologie oraz projekty rozwijane przez CCT pozostaną w Grupie Kapitałowej Adiuvo Investments.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM