Polityka i społeczeństwo

MSZ: Polska wspólnie z Litwą i Czechami upamiętnia wybitnego białoruskiego humanistę Franciszka Skarynę (komunikat)

MSZ informuje:

20 stycznia 2022 r. o 19.00 w warszawskiej archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela zostanie odprawiona uroczysta msza św. w intencji Franciszka Skaryny (1490-1540), wybitnego białoruskiego humanisty, tłumacza, drukarza, obywatela Wielkiego Księstwa Litewskiego, poddanego Jagiellonów, zajmującego godne miejsce również w pamięci Kościoła katolickiego.

Rok 2022 został ogłoszony przez litewski parlament Rokiem Skaryny – mija bowiem 500 lat od wydania drukiem w Wielkim Księstwie Litewskim pierwszej książki. Poza Warszawą msze święte w intencji Skaryny zostaną odprawione tego samego dnia również w Wilnie, Pradze, Mińsku, Połocku i Padwie.

Celem tej inicjatywy jest przypomnienie postaci Franciszka Skaryny, a jednocześnie podkreślenie wspólnego dziedzictwa i więzów kulturowych w naszym regionie. To wyraz wsparcia dla białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego w jego dążeniach do budowy niezależnego i demokratycznego państwa. To również znak solidarności ze strony Polaków, Litwinów i Czechów, którzy nie pozostają obojętni w obliczu represji, jakich ze strony reżimu Łukaszenki doświadczają nasi sąsiedzi – zarówno naród białoruski, jak i mniejszość polska. W nabożeństwach w Wilnie, Pradze i Warszawie wezmą udział przedstawiciele ministerstw spraw zagranicznych. Udział we mszy świętej w Wilnie zapowiedziała liderka demokratycznej Białorusi Swiatłana Cichanouska.

Do udziału we mszy świętej w warszawskiej archikatedrze, którą odprawi biskup Michał Janocha, są serdecznie zaproszeni przedstawiciele władz, kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, korpus dyplomatyczny, przedstawiciele emigracyjnych środowisk białoruskich oraz polskich środowisk zaangażowanych w pomoc dla Białorusi.

Franciszek Skaryna odegrał istotną rolę w kształtowaniu świadomości Białorusinów. Był prekursorem piśmiennictwa białoruskiego, tłumaczem Biblii z języka staro-cerkiewno-słowiańskiego na język starobiałoruski. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mieszkał i pracował w Wilnie jako sekretarz i osobisty lekarz na dworze biskupa wileńskiego Jana, syna, a zarazem sekretarza króla Zygmunta I Starego. Prowadził ożywioną działalność wydawniczą w Pradze i tam też zmarł.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ kos/ par/

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM