Biznes i finanse

SERINUS ENERGY PLC (4/2022) Terminy publikacji raportów okresowych przez SERINUS ENERGY plc w roku obrotowym 2022

Działając zgodnie z §80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] („Rozporządzenie”) Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022.

Raport roczny za rok 2021 r. – 21 marca 2022 r.

Raport za I kwartał 2022 r. – 12 maja 2022 r.

Raport za I półrocze 2022 r. – 15 sierpnia 2022 r.

Raport za III kwartał 2022 r. – 28 listopada 2022 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że na podstawie §60 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie przekazywała jednostkowych śródrocznych raportów okresowych, a jedynie skonsolidowane raporty kwartalne i półroczne. Ponadto, zgodnie z §79 ust. 10 Rozporządzenia, Spółka informuje, że skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej zostanie przekazane przez Spółkę w dniu 31 maja 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM