Biznes i finanse

MFO SA (2/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022

Zarząd spółki MFO S.A. działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022:

I. Raporty kwartalne:

– jednostkowy raport za I kwartał 2022 roku – 26 maja 2022 roku

– jednostkowy raport za III kwartał 2022 roku – 24 listopada 2022 roku

II. Raport półroczny:

– jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2022 roku – 22 września 2022 roku

III. Raport roczny:

– jednostkowy raport roczny za rok 2021 – 31 marca 2022 roku

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM