Biznes i finanse

ENEL-MED SA (3/2022) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 19 stycznia 2022 roku wpłynęło od Generali Otwarty Fundusz Emerytalny – akcjonariusza Spółki – zgłoszenie kandydatury Pana Krzysztofa Kaczmarczyka na Członka Rady Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Kandydatura została zgłoszona do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 stycznia 2022 roku.

W dniu 19 stycznia 2022 r. do Spółki wpłynęło również uzupełniające oświadczenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej od Pana Krzysztofa Kaczmarczyka.

Zgłoszenie akcjonariusza wraz z życiorysem zawodowym kandydata, zgodą na kandydowanie oraz oświadczeniem uzupełniającym stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM