Biznes i finanse

Firmy i fundacje korporacyjne mogą wziąć udział w 25. edycji konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”

W kategoriach „Kultura i edukacja”, „Lokalne partnerstwa”, „Ochrona środowiska i klimatu”, „Pomoc społeczna i charytatywna”, „Otwartość na różnorodność” oraz „Zdrowy tryb życia” mogą być zgłaszane przedsiębiorstwa prywatne, państwowe i fundacje utworzone przez firmy, działające na terenie Polski. Zgłoszenia w powyższych kategoriach mogą być przesłane wyłącznie przez organizacje pozarządowe.

Z kolei w kategorii „Wolontariat pracowniczy” i do „Nagrody 25-lecia” firmy i fundacje firm mogą zgłaszać się same. Wystarczy przeczytać regulamin i wypełnić elektroniczny wniosek zgłoszeniowy na stronie wniosek.dobroczyncaroku.pl. Każde zgłoszenie zostanie ocenione przez ekspertów. To oni wskażą najlepsze zgłoszenia, a spośród nich Kapituła Konkursu wybierze laureatów.

„Cieszymy się, że od blisko dwudziestu lat jesteśmy fundatorem i partnerem tak ważnego przedsięwzięcia – konkurs o tytuł „Dobroczyńcy Roku” od ćwierćwiecza wyznacza kierunki rozwoju społecznego zaangażowania biznesu, inspiruje innych i dostarcza ciekawych przykładów działań. Wystarczy wspomnieć, że na szczególnie bliskim nam poziomie lokalnym, przez te lata dało się zauważyć wyraźny wzrost zaangażowania przedsiębiorców w sprawy małych społeczności, co przyczynia się do budowania zaufania między firmami, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami, a w rezultacie do poprawy jakości ich życia” – mówi Joanna Lempart, dyrektor programowa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, fundatora konkursu.

Celem konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest pokazywanie partnerskiej współpracy małych, średnich i dużych firm z organizacjami pozarządowymi, dzięki której powstają m.in. wyjątkowe akcje społeczne, kampanie edukacyjne, wartościowe programy wolontariatu pracowniczego. Konkurs pokazuje, że dobro jest jedno – bez względu na wielkość firmy i wydatków poniesionych na dobroczynność.

W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele najważniejszych organizacji i instytucji związanych z rozwojem społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce – Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, UN Global Compact Polska, Forum Darczyńców, Business Centre Club, Pracodawcy RP, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Nagroda 25-lecia

Z okazji 25-lecia konkursu Kapituła przyzna nagrody specjalne. Otrzymają je firmy za wieloletnią współpracę z organizacją pozarządową w zakresie społecznego zaangażowania. Adresatami tej kategorii są laureaci dotychczasowych 24 edycji konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”, którzy zostaną zaproszeni przez organizatora do przedstawienia historii i efektów partnerskiej współpracy z organizacją pozarządową. Nie jest wymagane, aby współpraca między firmą a organizacją nadal trwała w momencie składania wniosku. Można zgłosić współpracę z inną organizacją pozarządową, niż ta, za współpracę z którą laureat otrzymał nagrodę w poprzednich edycjach. O przyznaniu nagrody zdecyduje Kapituła Konkursu, która może przyznać więcej niż jedną nagrodę.

Wnioski konkursowe można pobrać i składać na stronie: dobroczyncaroku.pl.

Organizatorem konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Fundatorem konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa firma E&Y.

Partnerami dwudziestej piątej edycji konkursu są Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club, Global Compact Network Poland, Pracodawcy RP, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Forum Darczyńców.

Patroni medialni: portal organizacji pozarządowych ngo.pl, portal publicrelations.pl, niepełnosprawni.pl, portalspozywczy.pl, Nowy Marketing, odpowiedzialnybiznes.pl, marketingprzykawie.pl  

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM