Biznes i finanse

BUDIMEX SA (3/2022) Aneks do umowy z Pekao Leasing Sp. z o.o.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 19 stycznia 2022 roku został poinformowany o podpisaniu przez „PEKAO LEASING” Sp. z o.o. aneksu do Umowy o przyznanie limitu leasingu z dnia 8 lipca 2016 roku, o zawarciu i zmianach której spółka informowała w raportach bieżących: nr 53/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku, nr 24/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku, nr 3/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku, nr 5/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku i nr 6/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku.

Na mocy aneksu przedłużono termin obowiązywania umowy do 31 grudnia 2022 roku.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM