Polityka i społeczeństwo

Prawo.pl: pisma sądowe z załącznikami zbyt ciężkie na przesyłkę poleconą

Pełnomocnicy wskazują na potrzebę doprecyzowania przepisów dotyczących przekazywania pism procesowych do sądu w formie przesyłki poleconej – informuje Prawo.pl. Zgodnie z ostatnimi zmianami tylko nadanie pisma do sądu w formie przesyłki poleconej jest równoznaczne z jego wniesieniem. Jak wskazuje portal, pojawia się problem związany z dołączeniem załączników do pisma, które często sporo ważą, a paczka, której waga przekracza 2 kg, nie może być „polecona”.

Ministerstwo Sprawiedliwości, chcąc zadbać o terminy i bezpieczeństwo pism sądowych, zmieniło procedurę cywilną w ten sposób, że tylko nadanie pisma do sądu w formie przesyłki poleconej jest równoznaczne z jego wniesieniem. Przepis ten obowiązuje od września 2021 r. W porównaniu z poprzednim brzmieniem zastąpiono „(…) w formie przesyłki pocztowej (…)” sformułowaniem: „(…) w formie przesyłki poleconej”.

„Co oznacza, że tylko nadanie pisma do sądu w formie przesyłki poleconej korzysta z dobrodziejstwa zachowania terminu do wniesienia pisma do sądu w rozumieniu art. 165 par. 2 k.p.c. Okazuje się, że poprzez tę drobną zmianę, ustawodawca wyłączył z zastosowania art. 165 par. 2 k.p.c. paczki pocztowe w rozumieniu Prawa pocztowego, co ma niebagatelne znaczenie w przypadku nadawania do sądu pism z licznymi załącznikami w sprawach o skomplikowanym stanie faktycznym. W przypadku jeszcze konieczności dołączenia odpisów (jak np. przy pozwie) takie przesyłki niejednokrotnie ważą kilka lub nawet kilkanaście kilogramów” – wskazuje adwokat Maciej Wałejko, kancelaria Wojciechowski, Springer i Wspólnicy.

Jak podaje Prawo.pl, pełnomocnicy nie ukrywają, że zaczęli szukać sposobu na niewygodną dla nich regulację. Część z nich przykładowo nadaje pismo listem poleconym, a załączniki „dosyła” paczką.

„Część sądów to na razie akceptuje. Ale moim zdaniem to obchodzenie art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego, który mówi, co powinno zawierać pismo procesowe, w tym, że powinny być do niego dodane wszystkie załączniki wymienione w tym piśmie. Można literalnie to odczytując dojść do wniosku, że wysłanie samego pisma przesyłką poleconą, ale bez załączników, które dosyłamy paczką, jest uchybieniem tejże normie. A konsekwencją może być wezwanie do usunięcia braków, a nawet zwrot takiego pism” – mówi adwokat Łukasz Mróz, partner w Agile Legal and Tax Janeczek.

Pełen tekst artykułu: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/pismo-do-sadu-przesylka-polecona,512971.html 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM