Polityka i społeczeństwo

W piątek rozpoczęła się sesja plenarna Konferencji na temat przyszłości Europy

Debaty będą toczyć się głównie wokół 90 zaleceń paneli obywatelskich w obszarach „europejska demokracja, wartości i prawa, rządy prawa i bezpieczeństwo” oraz „zmiany klimatu, środowisko, zdrowie”. W ramach przygotowań do posiedzenia plenarnego, w piątek odbędzie się dziewięć spotkań grup roboczych. Na ten dzień zaplanowano też spotkania rodzin politycznych.

Debaty można śledzić za pośrednictwem Centrum Multimedialnego Parlamentu Europejskiego (link znajduje się TUTAJ).

Europejskie panele obywatelskie są głównym elementem Konferencji w sprawie przyszłości Europy organizowanej przez Parlament Europejski, Radę UE i Komisję Europejską na podstawie ich wspólnej deklaracji. Obywatele biorący udział w dyskusjach zostali wybrani losowo przez wyspecjalizowanych wykonawców przy użyciu metod zapewniających, że są oni reprezentatywni dla różnorodności UE pod względem pochodzenia geograficznego, płci, wieku, statusu społeczno-ekonomicznego i poziomu wykształcenia. Młodzież w wieku od 16 do 25 lat stanowi jedną trzecią każdego panelu. Obrady paneli uwzględniają ponadto opinie obywateli zebrane z całej Europy za pośrednictwem wielojęzycznej platformy cyfrowej, a także wkład wybitnych naukowców i innych ekspertów.

Każdy panel zajmie się jednym z obszarów, na których temat obywatele zgłaszali swoje pomysły. Pierwszy obszar obejmuję: silniejszą gospodarkę, sprawiedliwość społeczną, zatrudnienie, edukację, kulturę, młodzież i sport oraz transformację cyfrową. Kolejny dotyczy demokracji europejskiej, wartości i prawa, praworządności i bezpieczeństwa. Trzeci panel skupia się na zmianach klimatu, środowisku i zdrowiu. Natomiast ostatni koncentruje się na dwóch kwestiach: UE w świecie i migracji.

Panele sformułują rekomendacje omawiane następnie na sesji plenarnej z udziałem m.in. przedstawicieli instytucji UE i parlamentów narodowych. Rekomendacje paneli zostaną uwzględnione w końcowym raporcie, który zostanie sporządzony wiosną 2022 r. przez zarząd konferencji. W skład zarządu wchodzą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej – instytucji, które będą musiały wprowadzić zalecenia w życie – a także obserwatorzy reprezentujący wszystkie strony Konferencji.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM