Biznes i finanse

CAPTOR THERAPEUTICS SA (4/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) na podstawie art. 398, art. 399 § 2 w związku z art. 402ą i 402 Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Rada Nadzorcza Spółki zwołała na 21 lutego 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 14:00 we Wrocławiu, przy ul. Klecińskiej 125, w budynku Beta.

Pełną treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd przekazuje w załączeniu. Ponadto w załączeniu Zarząd przekazuje również projekty uchwał.

Rada Nadzorcza Spółki zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z § 25 ust. 6 statutu Spółki, zgodnie z którym Rada Nadzorcza Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej Spółki dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM