Polityka i społeczeństwo

MFiPR: Międzyresortowe przygotowania do Światowego Forum Miejskiego (komunikat)

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Przyznanie prawa do organizacji Światowego Forum Miejskiego (WUF) – największego i najważniejszego wydarzenia na świecie poświęconego miastom – to duże wyróżnienie dla Polski i wyraz zaufania ze strony partnerów z ONZ. Przygotowania do WUF to zadanie przede wszystkim Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ale w przedsięwzięcie zaangażowanych jest dużo więcej podmiotów – ministerstwa, samorządy, wojewodowie i przedstawiciele służb. Dzisiaj wszyscy spotkali się po raz drugi w ramach specjalnego zespołu, który koordynuje pracę tych wszystkich instytucji. Posiedzenie otworzyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– Już tylko 5 miesięcy dzieli nas od momentu, w którym stolica Śląska za sprawą organizacji Światowego Forum Miejskiego na kilka dni, stanie się stolicą wszystkich miast na świecie. Wraz z Nowym Rokiem weszliśmy w kluczową fazę przygotowań – podkreśliła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz Pełnomocnik Rządu ds. przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach.

Wiceszefowa MFiPR podsumowała działania, które udało się zrealizować od czasu pierwszego posiedzenia Zespołu.

– W ostatnich miesiącach osiągnęliśmy założone cele. Do jednych z kluczowych ustaleń możemy zaliczyć podpisanie dwóch umów międzynarodowych z ONZ, które dotyczą organizacji Światowego Forum Miejskiego. Przyjęliśmy także delegację ONZ, która przyjechała do Katowic z misją techniczną, podczas której ustaliśmy i rozstrzygnęliśmy wiele kwestii związanych z bezpieczeństwem i logistyką – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Podczas posiedzenia omawiano także kwestie protokolarne i wizowe oraz plan bezpieczeństwa i zabezpieczenia medycznego. Przyjęto także sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu za IV kwartał 2021 roku.

W spotkaniu wzięli udział między innymi przedstawiciele: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Miasta Katowice, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Komendy Służby Ochrony Państwa.

Podczas I posiedzenia międzyresortowego Zespołu do spraw organizacji Światowego Forum Miejskiego, które odbyło się 18 listopada 2021 roku, został przyjęty Regulamin Zespołu oraz sprawozdanie z zadań Zespołu za III kwartał 2021 roku. Uczestnicy rozmawiali także na tematy związane z bezpieczeństwem podczas wydarzenia.

11. sesja Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum 11, w skrócie: WUF11) odbędzie się w od 26 do 30 czerwca 2022 roku w Katowicach. Wydarzenie jest organizowane UN-Habitat (agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich), Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz miasto Katowice.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. (PAP)

kom/ mww/ mmu/

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM