Polityka i społeczeństwo

MFiPR: Przedłużenie możliwości udzielania pomocy publicznej na zwalczanie skutków pandemii (komunikat)

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Dłuższy termin udzielania pomocy państwa dla przedsiębiorców na cele związane ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19 zakłada pięć rozporządzeń podpisanych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Zmiany zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską (22 grudnia 2021 r.).

– Negatywne skutki pandemii odczuwamy wszyscy. W wyjątkowo trudnym położeniu są przedsiębiorcy. By pomóc polskim firmom przetrwać kryzys, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedłużyło, a w przypadku pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej oraz w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego także zwiększyło limit pomocy publicznej dozwolonej na szczególnych, obowiązujących w czasie pandemii zasadach – mówi Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

Pułapy pomocy dla jednego przedsiębiorcy zostały podniesione do 290 tys. euro brutto dla firm w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, do 345 tys. euro brutto – dla przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa lub akwakultury oraz do 2,3 mln euro brutto – dla firm w innych sektorach.

Wydłużenie okresu udzielania pomocy oznacza przeznaczenie na realizację zmienionych rozporządzeń dodatkowo 1,7 mld zł. Łączna wartość udostępnionych przedsiębiorcom na walkę ze skutkami pandemii na ich podstawie środków zamknie się kwotą blisko 14,5 mld zł.Zmienione zostały rozporządzenia w sprawie udzielania w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz ze środków zwróconych z perspektywy finansowej 2007-2013 pomocy publicznej:

· w formie dotacji lub pomocy zwrotnej,

· z instrumentów finansowych: w formie preferencyjnych pożyczek, poręczeń lub gwarancji,

· na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19,

· w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020,

· ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu (w formie preferencyjnych pożyczek, poręczeń lub gwarancji).Rozporządzenia wydłużają okres udzielania przedsiębiorcom pomocy państwa z 31 grudnia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Rozporządzenia weszły w życie w ostatnich dniach 2021 r.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. (PAP)

kom/ mk/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM