Polityka i społeczeństwo

MFiPR: Raport o dostępności podmiotów publicznych (komunikat)

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Diagnoza stanu dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej podmiotów publicznych była głównym celem badania zrealizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. Raport powstał w oparciu o analizy przeprowadzone wśród ponad 57 tysięcy podmiotów – szkół, sądów, jednostek samorządu terytorialnego, przychodni – i dotyczył wielu różnych aspektów dostępności. Zdobyte informacje pozwolą na lepsze dopasowanie wsparcia skierowanego do sektora publicznego.

Poziom dostępności ogółem dla całego kraju wynosi ok. 41 procent, gdzie 100 procent to pełna, wymagana ustawą dostępność. To pokazuje, że przed nami jeszcze wiele wyzwań.

– Raport podsumowuje i podkreśla to, co jako koordynatorzy Programu Dostępność Plus już wiedzieliśmy: potrzebna jest przede wszystkim edukacja i budowanie świadomości potrzeb. Dlatego nadal będziemy szkolić na temat różnego rodzaju niepełnosprawności i obowiązków sektora publicznego w zakresie dostępności – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Zdobyte dzięki badaniu informacje pozwolą na lepsze dopasowanie wsparcia skierowanych do sektora publicznego.

– Wyniki raportu pokazują obraz poziomu dostępności budynków, w których podmioty publiczne prowadzą działalność, dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych tych podmiotów oraz sposobu, w jaki na co dzień komunikują się z obywatelami, także tymi o szczególnych potrzebach – wyjaśniła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Co szczególnie ważne, raport zawiera przykłady dobrych praktyk. Opisuje rozwiązania, które różne podmioty zastosowały u siebie i dzielą się swoimi doświadczeniami. Czytamy m.in. o dostępnych bałtyckich plażach, basenach przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami oraz tworzeniu w miastach bazy dostępnych miejsc, np. gabinetów lekarskich.

Dostępność cyfrowa – dobre regulacje

Najlepiej prezentuje się poziom dostępności cyfrowej. Połowa badanych podmiotów publicznych go spełnia. Ten rodzaj dostępności jest regulowany przepisami ustawy o dostępności cyfrowej stron i internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz generuje niższe koszty jednostkowe.

Architektura – odrabiamy zaległości

Poziom dostępności architektonicznej równy jest około 43 procent. Trzeba pamiętać, że wiele podmiotów publicznych mieści się w budynkach mających ponad 50 lat. Często są obiekty zabytkowe. Sytuacja się poprawia i nowe budynki użyteczności publicznej powstają z zachowaniem reguł dostępności architektonicznej.

Komunikacja – początek procesu

Badanie pokazało też, że największe problemy podmioty publiczne mają z zapewnieniem skutecznej informacji i komunikacji dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przyczyną takiego stanu jest między innymi ciągle niewystarczający poziom wiedzy i świadomości kwestii dostępności wśród pracowników podmiotów publicznych. Nadal jednak jeśli mówimy o komunikacji powszechne są jej podstawowe formy takie, jak telefon i e-mail. Brakuje natomiast narzędzi dedykowanych osobom z dysfunkcjami wzroku, słuchu lub mowy takich, jak choćby tłumacz online języka migowego.

Raport z badania dostępności podmiotów publicznych

Nagranie audio wypowiedzi wiceminister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak na temat raportu o dostępności: https://pliki.mfipr.gov.pl/index.php/s/6j7cqSgnZaRDDQo

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. (PAP)

kom/ mmu/

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM