Biznes i finanse

RONSON DEVELOPMENT SE (12/2022) Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego za rok 2021 oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r., Zarząd Ronson Development SE („Spółka”) informuje, że zmianie ulega termin publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok 2021 oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021 z pierwotnie deklarowanego terminu publikacji, tj. 10 marca 2022 r. na nowy termin publikacji, tj. na dzień 17 marca 2022 r.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2022 r. nie ulegają zmianie względem terminów wskazanych w raporcie bieżącym nr 6/2022.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM