Biznes i finanse

CD PROJEKT SA (5/2022) Aktualizacja informacji odnośnie pozwu zbiorowego w USA

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2021 z dnia 18 maja 2021 roku, raportu bieżącego nr 35/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku, raportu bieżącego nr 43/2021 z dnia 8 grudnia 2021 roku, raportu bieżącego nr 45/2021 z 16 grudnia 2021 roku oraz raportu bieżącego nr 2/2022 z 11 stycznia 2022 roku, aktualizując informację o czynnościach podejmowanych przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla okręgu Centralnej Kalifornii („Sąd”), Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 27 stycznia 2022 roku otrzymał od kancelarii reprezentującej Spółkę w sprawie pozwu zbiorowego w USA informację o zawarciu formalnego dokumentu ugody tzw. Stipulation and Agreement of Settlement wraz z załącznikami („Dokument Ugody”). Postanowienia Dokumentu Ugody stanowią doprecyzowanie i są zgodne z postanowieniami zawartego wcześniej Settlement Term Sheet („Porozumienie”), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2021 w dniu 16 grudnia 2021 roku.

Ponadto zawarto, standardowe przy tego typu sprawach, porozumienie precyzujące okoliczności, w których Spółka będzie miała prawo odstąpienia od ugody.

Dokument Ugody, tak jak zawarte wcześniej Porozumienie, zawiera oświadczenie o braku przyznania się do jakiejkolwiek winy Spółki czy pozostałych osób pozwanych.

Dokument Ugody zostanie złożony do Sądu w dniu 27 stycznia 2022 roku z wnioskiem o wstępne zatwierdzenie ugody przez Sąd.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM