Biznes i finanse

IZOLACJA JAROCIN SA (1/2022) Terminy publikacji raportów w 2022 roku

Zarząd IZOLACJI-JAROCIN S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania

raportów okresowych w 2022 roku:

1. Raporty kwartalne:

raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 13 maja 2022 r.

– raport kwartalny za III kwartał 2022 r. – 18 listopada 2022 r.

2. Raport półroczny za I półrocze 2022 r. – 30 września 2022 r.

3. Raport roczny za 2021 r. – 30 kwietnia 2022 r.

Ponadto Spółka informuje, iż zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego

państwem członkowskim, raporty kwartalne za IV kwartał roku obrotowego 2021 oraz II kwartał roku obrotowego

2022 nie będą publikowane.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM