Biznes i finanse

COMP SA (1/2022) Terminy publikacji przez Comp S.A. raportów okresowych w 2022 r.

Zarząd Comp S.A. podaje do wiadomości daty publikacji raportów okresowych Spółki w 2022 roku:

Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2021 rok – 8 kwietnia 2022 roku

Skonsolidowane raporty kwartalne i półroczne:

1 kwartał 2022 – 20 maja 2022 roku,

półrocze 2022 – 31 sierpnia 2022 roku,

3 kwartał 2022 – 23 listopada 2022 roku.

Zarząd Comp S.A. informuje, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych zostaną zamieszczone kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe, a skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz raport z przeglądu przeprowadzonego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Comp S.A. nie będzie przekazywać odrębnych, skonsolidowanych raportów kwartalnych za 4 kwartał 2021 roku i 2 kwartał 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM