Biznes i finanse

MAGNA POLONIA SA (1/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd Magna Polonia Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) zgodnie z brzmieniem z § 80 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), wskazuje następujące terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

1. Raport roczny za 2021 rok – 22 kwietnia 2022 roku

2. Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok – 22 kwietnia 2022 roku

3. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 25 maja 2022 roku

4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku – 23 września 2022 roku

5. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 25 listopada 2022 roku

Emitent oświadcza, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, nie będzie sporządzał odrębnego raportu kwartalnego za I i III kwartał 2022 roku oraz odrębnego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku, wymagane informacje i dane finansowe zostaną zawarte w raportach skonsolidowanych.

Emitent informuje ponadto, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku oraz za IV kwartał 2021roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM